AI, GDPR og cybersikkerhed

AI kan hjælpe os med mange ting; i GDPR-sager og i forbedringen af vores cybersikkerhed. Læs med her for at lære mere om hvordan den gør.

21-06-2023 - 6 minutters læsning. Under kategorien: gdpr.

AI, GDPR og cybersikkerhed

Kunstig intelligens (eller Artificial Intelligence - AI) og cybersikkerhed er to områder, der har oplevet en enorm vækst i de senere år. Efterhånden som flere organisationer tager AI-drevne teknologier i brug for at forbedre deres arbejde og workflow, bliver behovet for stærke cybersikkerhedsforanstaltninger endnu vigtigere. Nedenfor kan du læse mere om de vigtigste elementer, der påvirker AI og cybersikkerhed, herunder overholdelse af GDPR og ISO 27001.

En hjælpende hånd

En af de primære fordele ved AI inden for cybersikkerhed er dens evne til hurtigt at identificere potentielle trusler og reagere på dem i realtid. Ved at bruge machine learning-algoritmer kan AI:

  • Opdage mønstre og afvigelser i netværkstrafikken
  • Identificere ondsindet kode
  • Stoppe cyberangreb, før de forårsager alvorlig skade.

AI hjælper altså IT-afdelinger og sikkerhedsteams med at forhindre cyberangreb i at ske - AI letter arbejdsbyrden for IT-afdelinger. Dog bør vi aldrig fuldkomment stole på AI, da den indsamler sine oplysninger fra internettet, hvilket betyder, at ikke al dens viden er legitim, da alle kan lægge informationer på nettet - om det er sandt eller ej.

Selvfølgelig kan AI hjælpe med at opdage huller, der skal lappes i programmer, og software, der er ustabil, men den kan blive påvirket af ondsindede aktører, der lægger malware-kodning online. Når vi arbejder med AI, bør vi altså gennemtjekkedet den har hjulpet os med. Om det er at finde adgangspunkter og uregelmæssig drift i vores software, skal vi kontrollere om den har gjort arbejdet korrekt.

GDPR-regler og informationssikkerhed

En anden ting, man skal overveje, når man bruger AI i cybersikkerhed, er, at det også medfører udfordringer i forhold til privatliv og databeskyttelse.

EU's General Data Protection Regulation (GDPR) kræver, at organisationer beskytter personlige data og sikrer, at de behandles lovligt, retfærdigt og transparent. Det betyder, at AI-systemer, der bruges til cybersikkerhed, skal være designet til at beskytte persondata og overholde GDPR-reglerne.

ISO 27001 er en anden vigtig faktor, der påvirker AI og cybersikkerhed. Det er en anerkendt standard for informationssikkerhedsstyring, der giver organisationer en ramme for at styre og beskytte følsomme data.

Organisationer, der overholder ISO 27001, har en organiseret og systematisk tilgang til håndteringen af deres informationssikkerhedsrisici, hvilket er afgørende i forbindelse med AI og cybersikkerhed. Ved at implementere ISO 27001 kan organisationer sikre, at deres AI-drevne cybersikkerhedssystemer er designet og implementeret på en sikker og kompatibel måde.

Det betyder, at der er en større følelse af sikkerhed i forhold til vores personlige og følsomme data - og at den AI, der specifikt bruges i disse tilfælde, er sikker. Det er fortrolige data, som AI arbejder med, og derfor er myndigheder og regeringer endnu mere forsigtige, når det kommer til brugen af AI i disse sager.

Pas på dataen

Der er dog nogle ting man skal overveje når det komemr til brugen af AI i cybersikkerhed og når man har med GDPR at gøre. AI-algoritmer kræver store mængder data for at blive trænet og udviklet effektivt, og disse data indeholder ofte personlige oplysninger.

Selvom organisationer skal overholde GDPR-reglerne og beskytte personlige data, skal de også sikre, at deres AI-algoritmer har adgang til de nødvendige data til at identificere og reagere effektivt på cybertrusler. Du bør derfor være forsigtig og overveje, hvilke typer data AI bruger, og hvordan den data bliver behandlet, opbevaret og beskyttet.

Når f.eks. HR arbejder med følsomme data, er oplysningerne krypterede, så hvis en virksomhed skulle blive offer for et cyberangreb, eller en hacker får adgang til dens data, vil hackerne ikke kunne læse dem på grund af krypteringen. På samme måde bør AI sikre kryptering og ulæselighed for uautoriserede personer.

Den partiske AI

En anden udfordring forbundet med AI og cybersikkerhed er potentialet for bias i AI-algoritmer. Som vi nævnte tidligere, virker AI-algoritmer efter de data, den baserer sin viden på, og hvis disse data er partiske eller ukomplette, kan den viden som AI besidder, være partisk i den periode man bruger værktøjet.

Dette er et større problem i forbindelse med cybersikkerhed, da partiske algoritmer kan overse nogle typer cybertrusler eller fejlagtigt identificere harmløs aktivitet som ondsindet og derfor fjerne den godsindede kode. For at mindske denne risiko skal virksomheder overveje de data, der bruges til at “træne” deres AI-algoritmer og sikre, at de er forskelligartede, repræsentative og upartiske.

Når AI er trænet korrekt - principielt set uden bias og falske oplysninger - kan den hjælpe os med at behandle og håndtere personfølsomme oplysninger. AI gør behandlingen endnu hurtigere, så vi kun behøver at kontrollere dataen i stedet for at behandle den. Dette er selvfølgelig i en ideel verden, hvor der ikke er nogen kompromitterede data, der kan påvirke, hvordan AI lærer og arbejder.

Ting at overveje

AI og cybersikkerhed er to områder, der er tæt sammenflettede, og virksomheder skal overveje de hovedelementer, der påvirker dem begge. Overholdelse af GDPR og ISO 27001 er afgørende for at sikre, at AI-drevne cybersikkerhedssystemer er sikre og overholder de aktuelle regler.

Men virksomheder skal også balancere disse elementer med behovet for cybersikkerhed og hjælpen fra AI, samt overveje de potentielle kompromiser, der er involveret i denne stillingtagen. Organisationer bør desuden være opmærksomme på potentialet for bias i AI-algoritmer og tage skridt til at mindske denne risiko.

En af de ting, en afdeling kan implementere, i forbindelse med brugen af AI inden for cybersikkerhed, er at foretage regelmæssige tjek af systemerne og deres ydeevne. En anden god idé er at tjekke AI's resultater i f.eks. håndtering af sager, så man ved, om den fungerer korrekt og ikke er påvirket af falske oplysninger.

Ved nøje at overveje disse faktorer kan virksomheder bruge AI til at forbedre deres cybersikkerhedsforsvar, samtidig med at de beskytter personlige data og sikrer overholdelse af aktuelle reglementer.

AI er et nyt og nyttigt værktøj til sager, der involverer korrekt håndtering og behandling af personlige og følsomme data. GDPR blev etableret for at opstille klare retningslinjer og regler for, hvordan man håndterer følsomme oplysninger. Og fordi AI beskæftiger sig med personlige oplysninger, er det afgørende at have en ordentlig indsigt i sin cybersikkerhed - hackerne vil udnytte jeres systemer til at komme til de dyrebare data, i besidder. Man kan altså bruge AI mange ting, men man skal også være opmærksom på de konsekvenser, det kan medføre.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg