Cybersikkerhed og SMV'er: Hvad du kan gøre

Alle kan blive ramt af cyberangreb - store som små virksomheder. Her ser vi på hvad mindre virksomheder kan gøre i kampen mod cybertruslen.

29-05-2023 - 5 minutters læsning. Under kategorien: awareness.

Cybersikkerhed og SMV'er: Hvad du kan gøre

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bliver i stigende grad mål for cyberangreb, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for deres drift og omdømme. Disse virksomheder har ofte ikke ressourcerne til at investere store mængder i cybersikkerhedsforanstaltninger, hvilket gør dem sårbare overfor angreb, der kan resultere i databrud, økonomiske tab og skade på deres brand.

Det hele starter med en e-mail

Phishing-angreb er en af de mest almindelige måder, hvorpå cyberkriminelle får adgang til systemer - dette gælder både SMV'er og store virksomheder. Disse angreb indledes ofte med en phishing-mail, der ser ud til at være fra en legitim kilde. Hackerne efterligner måske banker eller andre finansielle institutioner - men det er i virkeligheden svindel, og der er en ondsindet aktør bag. Ofte vil du opleve, at du skal klikke på et link eller downloade en vedhæftet fil. Disse links og filer indeholder malware, der inficerer din computer.

En måde man kan mindske risikoen for at blive offer for et phishingangreb er gennem awareness-træning. Med awareness-træning bliver hver enkelt medarbejder uddannet i at genkende mistænkelige e-mails, hvordan de rapporterer dem, samt hvordan man undgår at klikke på de links eller filer, der er vedhæftet e-mailen. Disse kan, som nævnt, indeholde malware og være skadelige.

En anden effektiv tilgang er at implementere flerfaktor-godkendelse (MFA) for alle medarbejdere. MFA kræver, at brugerne skal give yderligere oplysninger ud over blot et brugernavn og en adgangskode. Det kan f.eks. være en engangskode eller biometrisk verifikation, hvilket kan øge sikkerheden i et system betydeligt. Det er meget sværere for hackere at infiltrere systemer og konti, når man bruger MFA.

Cybersikkerhed i en mindre virksomhed

At være en mindre virksomhed kan faktisk være en fordel, når det gælder cybersikkerhed. Når der er færre mennesker at uddanne, kan alle sørge for at følge awareness-træningen. Det kan være vanskeligere at holde øje med hver enkelt medarbejder i en større virksomhed.

Det er vigtigt at uddanne alle medarbejdere i sikkerhedsprincipper, så du står stærkt, hvis du skulle blive offer for et cyberangreb. Desuden kan sikkerhedsprincipper være med til at forhindre omfattende skader på din software og dine interne systemer.

En anden god funktion at implementere i din organisation - stor eller lille - er firewall-sikkerhed, der sikrer en sikker internetforbindelse. En firewall forhindrer udefrakommende i at trænge ind i dine systemer og din software - med andre ord hjælper firewalls dig med at holde hackerne ude.

Hvad SMV'er og alle andre virksomheder bør huske på, er også at have sikkerhedskopier af alle filer og dokumenter. De bør opbevares på et meget sikkert sted, så ingen kan få adgang til dem. Hvis du skulle blive ramt af et cyberangreb, har du alle de vigtige oplysninger, som hackerne måske ville udelukke dig fra.

Hvis vi betragter udfordringerne

En udfordring ved at være et SMV er måske den manglende fortrolighed mellem de enkelte medarbejdere. Det betyder, at roller og ansvarsområder måske er mere udviskede end i større organisationer.

I en utopisk verden er der ikke én medarbejder, der har adgang til alle software og programmer. Det er vigtigt ikke at have det, for det gør dem til det oplagte mål. Det er et ustabilt system, hvis nogen har adgang til alt. Det ses måske oftere i mindre virksomheder.

En af de største udfordringer for små og mellemstore virksomheder er at balancere behovet for cybersikkerhed med begrænsede ressourcer. Der er en afvejning mellem at investere i cybersikkerhedsforanstaltninger og at investere i andre områder af virksomheden. SMV'er kan også have udfordringer med at finde kvalificeret personale til at gennemføre og vedligeholde cybersikkerhedsforanstaltninger. Det kan være dyrt at investere i cybersikkerhed, men på den anden side kan det være endnu dyrere, hvis man ikke investerer i cybersikkerhed.

En anden udfordring er at holde trit med udviklingen af cybersikkerhedstrusler. Cyberkriminelle udvikler hele tiden nye og mere sofistikerede angreb, og SMV'er skal holde sig ajour med de nyeste tendenser og sårbarheder for at beskytte sig selv. Det kan tage mange ressourcer i en mindre virksomhed, hvor der måske ikke er de rette ressourcer til det.

Hvordan cyberangreb kan påvirke SMV'er

Et vellykket cyberangreb kan have en betydelig indvirkning på SMV'er. Databrud kan resultere i tab af følsomme oplysninger, såsom kundedata eller finansielle optegnelser, hvilket kan føre til økonomiske og juridiske konsekvenser. Skader på en virksomheds omdømme kan også resultere i tab af forretning og indtægter.

SMV'er bør prioritere cybersikkerhed i deres overordnede forretningsstrategi og investere i foranstaltninger såsom firewalls, antivirusprogrammer og regelmæssige softwareopdateringer. De bør også implementere politikker og procedurer for databeskyttelse og medarbejdernes adgang til systemer og regelmæssigt uddanne medarbejderne i best practices for cybersikkerhed. Når alle medarbejdere er uddannet i cybersikkerhed, står de stærkere over for cybertruslen.

Cybersikkerhed for små og mellemstore virksomheder er et kritisk spørgsmål, som kræver nøje overvejelse og planlægning. Selv om SMB'er kan stå over for udfordringer med at gennemføre cybersikkerhedsforanstaltninger, er der tiltag, der kan overvejes for at mindske risikoen for et cyberangreb. Ved at prioritere cybersikkerhed og gennemføre passende foranstaltninger kan SMV'er beskytte deres drift og omdømme mod de potentielt ødelæggende virkninger af et cyberangreb.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg