Cybersikkerhedsrisici i underholdningsbranchen

Cybertruslen lurer over os alle, og underholdningsindustrien er ingen undtagelse. Vi dykker ned i de cybersikkerhedsrisici, der præger branchen.

24-06-2024 - 13 minutters læsning. Under kategorien: cybercrime.

Cybersikkerhedsrisici i underholdningsbranchen

I takt med at underholdningsindustrien fortsat accelererer sit skift til digitale platforme, må den kæmpe med en udbredt, men kritisk bekymring: det stigende trusselsbillede. Hvordan forsvarer en branche, der er kendt for kreativitet, sig mod den usynlige trussel fra cyberkriminalitet? Cybersikkerhed i underholdningsindustrien omfatter en robust strategi for at beskytte sig mod angreb, der kan lamme produktioner, lække følsomt indhold eller kompromittere millioner af brugeres følsomme data. Her udforsker vi det indviklede digitale forsvar, som underholdnings- og medieindustrien navigerer i for at sikre, at showet kan fortsætte.

Key takeaways

 • Underholdningsindustrien står over for eskalerende cybertrusler som ransomware, phishing og DDoS-angreb, som kan kompromittere følsomme data, forstyrre driften og skade omdømmet.
 • Beskyttelsesforanstaltninger som robust netværksadgang, stærk adgangskontrol og proaktivt forsvar mod phishing-forsøg er afgørende for at beskytte branchens digitale infrastruktur og intellektuel ejendom.
 • Relationer til tredjepartsleverandører gør cybersikkerhed endnu mere kompleks og kræver omfattende risikostyring, overholdelse af databeskyttelsesbestemmelser og en fælles indsats for at sikre forsyningskæden.

De stigende cybertrusler i underholdningssektoren

I takt med at grænserne mellem virkelige og digitale oplevelser udviskes, står underholdningsindustrien som et fyrtårn for innovation og kreativitet. Men ligesom resten af vores digitale samfund, tiltrækker også underholdningssektoren cyberkriminelle. Cybertruslen er en fjende, der udfordrer medievirksomhedernes sikkerhedspraksis og kræver, at de prioriterer cybersikkerhed. Fra ransomware-angreb til phishing-angreb udvikler cybersikkerhedsrisikoen sig med potentiale til at ødelægge omdømme, lække følsomme data og forstyrre selve strukturen i medieindustrien.

Det berygtede Sony Pictures-hack i 2014 var en skarp påmindelse om den voksende trussel fra databrud og fremhævede skæringspunktet mellem cybersikkerhed i underholdningsbranchen og nationale sikkerhedsproblemer. Det var et vink med en vognstang til underholdningssektoren om at styrke sit digitale forsvar og beskytte sine aktiver mod de ubarmhjertige bølger af cyberinvasioner.

Truslen mod underholdnings- og medieindustrien viser sig på forskellige måder og kan ramme alle.

Højt profilerede personer er i sigtekornet

Berømmelsens tiltrækningskraft kommer med en høj pris, heriblandt øget eksponering for cyberkriminelle, der ser berømtheder som mål for deres ondsindede aktiviteter. Højt profilerede personer befinder sig ofte i sigtekornet for deepfake-angreb, hvor cyberkriminelle bruger AI til at manipulere billeder eller videoklip af dem for at snyde uskyldige mennesker.

Databrud er også en stor risiko for kendte personer. Forestil dig blot en situation, hvor en berømt skuespillers personlige oplysninger bliver en brik i en hackers spil, eller en musikers uudgivne sange tages som gidsler i et ransomware-angreb. Der kan stå virkelig meget på spil, og underholdningsbranchen skal have robuste sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte disse personer mod de usynlige farer, der potentielt lurer over alt.

Intellektuel ejendom i fare

Underholdningsindustrien gemmer på en skattekiste af rettigheder og intellektuel ejendom, som, hvis de kompromitteres, kan være en katastrofe for medievirksomhedernes finansielle stabilitet og omdømme. Cyberangreb udgør også en enorm trussel mod følsomme data med tyveri af bl.a.:

 • Film
 • Musik
 • Manuskripter
 • Digitale aktiver

Økonomisk gevinst ved sådanne angreb er blevet en foruroligende realitet. Kontinuerlige overvågningssystemer kan hjælpe branchen med at beskytte sine kreative værker mod cyberkriminelle, der gemmer sig i de digitale skygger og venter på det perfekte øjeblik til at angribe.

Produktionsforstyrrelser

Forestil dig det kaos, der vil opstå, hvis underholdningsindustriens produktionsmaskineri går i stå på grund af en ondsindet cyberinvasion. DDoS-angreb er en barsk realitet, hvor servere bliver overbelastet med en lavine af digital trafik, hvilket fører til potentielt invaliderende nedlukninger. Sådanne angreb forstyrrer de forretningsprocesser, der holder mediebranchen kørende, kompromitterer driftseffektiviteten og kan potentielt føre til økonomisk skade og skade på en virksomheds eller produktions omdømme.

Forebyggelse af DDoS-angreb indebærer:

 • At identificere og stoppe ondsindet trafik
 • Styrkelse af servere
 • At gøre servere offline, hvis det er nødvendigt for at opretholde forretningsdriften
 • Omhyggelig planlægning og proaktivt forsvar

Det er en hårfin balance, som kræver planlægning og proaktivt forsvar.

Beskyttelse af den digitale scene

I takt med at underholdningsindustrien bevæger sig ind i den digitale tidsalder, bliver cybertruslerne stadig større. For at opretholde integriteten på denne digitale scene er en kompleks cybersikkerhedstilgang en absolut nødvendighed. Sikring af netværksadgang, implementering af stærk adgangskontrol og implementering af proaktive foranstaltninger mod phishing er blot nogle af de foranstaltninger, der udgør forsvaret mod nye cybertrusler.

Formålet er at beskytte fortrolige data og sikre, at digital underholdning kan fortsætte uden afbrydelser eller kompromittering. Med cybersikkerhedsforanstaltningerne på plads kan medievirksomhederne fokusere på det, de er bedst til - at levere oplevelser, der drager og inspirerer brugerne.

Sikring af netværksadgang

Hvis man forestiller sig underholdningsindustriens netværk som en fæstning, forstår man, hvor vigtigt det er med et robust forsvar ved portene. Firewalls fungerer eksempelvis som robuste sikkerhedsvagter, der filtrerer trafik baseret på strenge sikkerhedsprotokoller for at afværge cybertrusler. Regelmæssige softwareopdateringer, herunder antivirus- og netværksstyringsværktøjer, fungerer som forstærkninger, der lapper sårbarheder og sikrer netværket mod nye trusler.

End-to-end-kryptering gør kommunikation hemmelig og sikrer, at følsomme data forbliver uden for rækkevidde for uautoriserede øjne, mens disse overføres. Og for personer, der arbejder remote, giver en VPN en sikker forbindelse, da den krypterer forbindelsen og dataoverførsler og beskytter mod hackeres nysgerrige øjne.

Det er en svær kamp, som kræver, at industrien er opmærksom på at beskytte sin kritiske infrastruktur mod truslen fra cybersikkerhedsrisici.

Implementering af stærk adgangskontrol

I den digitale verden ligger nøglen til at beskytte følsomme data i at kontrollere, hvem der har adgang. Som i alle andre sektorer er stærke, unikke adgangskoder en af de første forsvarslinjer, der forhindrer, at dørene til følsomme oplysninger bliver åbnet på vid gab for cyberkriminelle. Multi-faktor-godkendelse (MFA) tilføjer et ekstra lag af sikkerhed, der fungerer som en ekstra forhindring for dem, der vil forsøge at få adgang via stjålne legitimationsoplysninger.

Ved at indføre en "Just-In-Time"-rettighedspolitik får medarbejderne kun adgang til fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt, hvilket reducerer risikoen for potentielle data- og sikkerhedsbrud.

Proaktive foranstaltninger mod phishing-forsøg

Phishing er naturligvis også en trussel mod underholdningsindustrien. Ondsindede e-mails og beskeder, der er forklædt som legitime, lokker uskyldige personer til uforvarende at udlevere nøglerne til fortrolige virksomhedsoplysninger. Via social engineering kan cyberkriminelle lykkes med at komme igennem til brugeroplysninger.

Medarbejderne skal selvfølgelig trænes i at være på vagt over for e-mails, der beder om personlige data, og til at genkende tegnene på phishing-forsøg, f.eks. vedhæftede filer og mistænkelige links. Omfattende cybersikkerhedstræning er branchens våben, der giver medarbejderne afgørende viden til at kunne identificere og reagere på disse trusler. Denne proaktive tilgang giver hver enkelt person i branchen mulighed for at mindske risici.

Cybersikkerhedspraksis bag kulisserne

Konstant monitorering og reaktive procedurer ved hændelser spiller en afgørende rolle for at opretholde operationel modstandsdygtighed over for cybersikkerhedstruslen. Advanced Persistent Threats (APT'er), strategiske initiativer til beskyttelse af digitalt indhold og sikkerhedsteamets årvågne blik udgør en omfattende forsvarsstrategi.

Branchens engagement i informationssikkerhed omfatter at:

 • Reagere på hændelser
 • Forudse potentielle sårbarheder
 • Være på forkant med trusler mod integriteten af digitalt indhold
 • Opretholde publikums tillid

Konstant monitorering og reaktive procedurer ved hændelser

Underholdningsindustrien skal sikre konstant monitorering, der holder vågent øje med netværkskonfigurationer, ydeevne og tilgængelighed. Det kræver dedikation og sofistikeret teknologi at opdage uregelmæssigheder, der kan være tegn på et forestående cyberangreb. Men monitorering er kun den ene del af kampen. Den anden halvdel er en dedikeret incident response-strategi, der dikterer, hvordan organisationen reagerer på trusler hurtigt og effektivt.

Sådanne strategier forstærkes af proaktive foranstaltninger, der forhindrer uautoriseret brug af brands og driftsforstyrrelser, og som holder nøje øje med onlineplatforme for ondsindede aktiviteter. Efterhånden som branchen tager remote-arbejde til sig, bliver udfordringen større, idet usikre personlige enheder får adgang til virksomhedsnetværk, hvilket introducerer nye cybersikkerhedsudfordringer.

Advanced Persistent Threats (APT'er) og medievirksomheder

Medieindustrien er ikke kun en scene for underholdning, men også for geopolitiske spændinger, da Advanced Persistent Threats (APT'er) fra forskellige internationale aktører, herunder stater, har sektorens digitale infrastruktur i kikkerten. Disse trusselsaktører er ubarmhjertige og anvender sofistikeret brugerdefineret malware og værktøjer som bagdøre, credential stealers og rootkits for at få varig og snigende adgang til netværk. Det er et risikabelt spil med digital spionage, hvor medievirksomhederne skal være årvågne, overvåge tegn på ondsindet aktivitet og reagere med præcision for at fjerne truslen fra deres systemer.

Strategiske initiativer til beskyttelse af digitalt indhold

Underholdningsindustriens digitale arkiver gemmer på værdifuldt indhold, som skal beskyttes med den største omhu. Strategiske initiativer til beskyttelse af digitalt indhold er branchens svar på denne udfordring, hvor kryptering er et vigtigt værktøj. Målet er at sikre, at selvom digitale aktiver opsnappes eller stjæles, forbliver de ulæselige for uautoriserede enheder.

Advanced Persistent Threats begynder ofte med spear-phishing, hvor cyberkriminelle udnytter fortrolige informationer til at infiltrere medievirksomheders forsvar. Ved at implementere en kombination af sikkerhedsforanstaltninger og strategisk planlægning kan branchen beskytte sit følsomme indhold og sine kundedata mod cyberkriminelle og sikre, at underholdningens magi forbliver uspoleret af onde aktører.

Tredjepartsleverandørers rolle i cybersikkerhed

Underholdningsindustriens sammenkoblede drift betyder, at tredjepartsleverandører spiller en vigtig rolle i dens cybersikkerhedslandskab. Fra softwareforsyningskæder til ekstern personalehåndtering, kan eksterne samarbejdspartnere introducere sårbarheder, som skal styres omhyggeligt for at forhindre cyberinvasioner. En afbrydelse i forsyningskæden kan få vidtrækkende konsekvenser, hvilket understreger behovet for effektive risikostyringsstrategier, der prioriterer cybersikkerhed og sikrer, at alle involverede parter overholder strenge sikkerhedsprotokoller og -standarder.

Det er en fælles indsats, hvor ansvaret for at opretholde et sikkert digitalt miljø deles mellem medievirksomheder og deres partnere.

Risikostyring for leverandører

At navigere sikkert i forhold til tredjeparts- og fjerdepartsleverandører kræver en robust strategi for leverandørrisikostyring. Denne strategi bør omfatte:

 • Vurdering og afhjælpning af de komplicerede cybersikkerhedsudfordringer, som disse partnerskaber giver
 • Implementering af løbende overvågning for at sikre, at leverandørerne fortsat overholder sikkerhedsstandarderne
 • Proaktive skridt for at forhindre sikkerhedsbrud

Ved at følge disse trin kan virksomheder effektivt håndtere de sikkerhedsrisici, der er forbundet med leverandørrelationer, og beskytte sig selv mod potentielle sikkerhedstrusler.

Kontraktlige standarder kan betragtes som et kompas, som disse relationer styres efter, da de klart definerer forventninger til cybersikkerhed og sikrer, at leverandørerne prioriterer branchens omdømme og sikkerheden for dens digitale aktiver. Efterhånden som softwareforsyningskæderne i medieindustrien bliver mere komplekse, vokser udfordringerne med at monitorere og beskytte sig mod cyberrisici, hvilket kræver årvågenhed og en proaktiv tilgang til at identificere sårbarheder, før de kan udnyttes.

Sikring af compliance og databeskyttelse

Reglerne for compliance og databeskyttelse er afgørende for medievirksomhedernes sikkerhed. Medievirksomheder skal navigere i en labyrint af love og regler som f.eks. GDPR eller California Consumer Privacy Act (CCPA), der sætter rammerne for, hvordan persondata skal håndteres. Overholdelse af disse regler er ikke kun en juridisk forpligtelse, men grundstenen i tilliden mellem branchen og dens publikum.

Cybersikkerhedsforanstaltninger er derfor en integreret del af denne præstation og gør det muligt for virksomheder at demonstrere overholdelse.

Cybersikkerhedens kritiske rolle i digital underholdning

Udviklingen af onlinetjenester og introduktionen af teknologier som cloud computing, IoT og mobilnetværk har udvidet de cyberkriminelles aktiviteter, hvilket skaber et større potentiale for cyberangreb og øger cybersikkerhedsrisikoen. Branchens afhængighed af avanceret teknologi øger ikke kun angrebsfladen, men forstærker også netværkets kompleksitet.

Enhver fejl i sikringen af følsomme data kan udhule brandloyaliteten og resultere i tab af markedsandele. Cybersikkerhedsforanstaltninger spiller en nøglerolle og sikrer, at de fortryllende digitale oplevelser forbliver uafbrudt af cyberkriminelle.

National sikkerhed og underholdningsindustrien

I sidste ende kan sikkerhedsbrud i underholdnings- og medieindustrien have konsekvenser, der rækker ud over skærmen og ind i den nationale sikkerhed. Når følsomt eller kontroversielt indhold lækkes, kan det blive et nationalt anliggende med potentiale til at påvirke den offentlige mening eller afsløre hemmeligheder, der kan bringe sikkerheden i fare. Det er en skarp påmindelse om, at underholdnings- og medieindustrien ikke bare leverer underholdning, men også opbevarer information, som kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis den ikke beskyttes ordentligt.

Medieselskaberne og deres sikkerhedsteams' sikkerhedspraksis handler derfor ikke kun om at beskytte aktiver, men også om at beskytte nationers interesser og stabilitet.

Beskyttelse af følsomme data i et hastigt udviklende landskab

I takt med at underholdningsindustrien omfavner digitale innovationer som AI, VR, AR, IoT og Blockchain, går den ind i en ny æra, hvor beskyttelse af følsomme data bliver mere udfordrende og samtidig mere kritisk end nogensinde. Tilpasning til disse nye teknologier og forbrugsmodeller kræver en årvågen tilgang til privatliv og informationssikkerhed, da stigningen i digitalt indhold medfører en øget risiko for cybertrusler.

Beskyttelsen af følsomme kundedata og intellektuel ejendom er en vigtig præstationsindikator for medieorganisationer, som afgør deres evne til at bevare tilliden og beskytte deres omdømme i et stadig mere konkurrencepræget landskab. I takt med at truslerne bliver mere og mere sofistikerede, må branchen udvikle sine cybersikkerhedsforanstaltninger, så de matcher og sikrer, at værdifulde data forbliver sikre midt i de potentielle sårbarheder, som den teknologiske udvikling medfører.

Medarbejdertræning som første forsvarslinje

Inden for cybersikkerhed er medarbejderne den første forsvarslinje. Omfattende træning og initiativer til at øge opmærksomheden på cybersikkerhed er i centrum, så medarbejderne er i stand til at mindske sikkerhedsrisici og identificere de forskellige trusler, der er rettet mod dem.

Ved at indarbejde cybersikkerhed i onboarding-processen fra begyndelsen fremmer man en sikkerhedskultur og sikrer, at nye medarbejdere er fortrolige med de sikkerhedsprotokoller og bedste praksisser, der er nødvendige for at beskytte virksomheden. Træning i at genkende og rapportere phishing-forsøg, opretholde adgangskodehygiejne og sikre personlige enheder er afgørende, da hver medarbejder spiller en nøglerolle i at beskytte organisationen mod cybertrusler.

Resumé

Der er ingen tvivl om, at cybersikkerhed spiller en nøglerolle i underholdnings- og medieindustrien, lige fra de højt profilerede personer, hvis personlige data er målet for cyberkriminelle, til de strategiske initiativer, der beskytter digitalt indhold. Tredjepartsleverandørernes rolle, vigtigheden af databeskyttelse og den løbende træning af medarbejderne sikrer branchens modstandsdygtighed over for de skiftende trusler, der lurer i skyggerne.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken slags cybertrusler er mest udbredt i underholdningsindustrien?

De mest udbredte cybertrusler i underholdningsbranchen omfatter ransomware-angreb, phishing, zero-day exploits og DDoS-angreb, som kan resultere i databrud, tyveri af intellektuel ejendom og produktionsforstyrrelser.

Hvordan kan medievirksomheder beskytte sig mod cyberangreb?

For at beskytte sig mod cyberangreb bør medievirksomheder implementere cybersikkerhedsforanstaltninger i flere lag, herunder netværksadgangssikkerhed, stærk adgangskontrol og proaktive foranstaltninger mod phishing-forsøg gennem medarbejdertræning. Disse skridt er afgørende for at beskytte følsomme oplysninger og opretholde driftskontinuitet.

Hvilken rolle spiller tredjepartsleverandører i cybersikkerhed?

Tredjepartsleverandører spiller en kritisk rolle i underholdningsindustriens cybersikkerhed, da de kan introducere sårbarheder i forsyningskæden. Det er vigtigt at styre leverandørrisici, sikre overholdelse af databeskyttelsesbestemmelser og etablere sikre partnerskaber i forsyningskæden for at opretholde datasikkerheden.

Hvorfor er cybersikkerhedstræning af medarbejdere vigtig i medie- og underholdningsindustrien?

Medarbejdertræning er vigtig i medie- og underholdningsbranchen, ligesom i alle andre brancher, fordi det hjælper personalet med at genkende og reagere på cybertrusler, hvilket gør dem til den første forsvarslinje mod angreb. Det dækker kritiske områder som phishing og generel cyberhygiejne.

Kan brud på cybersikkerheden i underholdningsindustrien ramme ud over selve branchen?

Ja, cybersikkerhedsbrud i underholdnings- og medieindustrien kan have konsekvenser for den nationale sikkerhed bl.a. på grund af risikoen for kompromittering af fortrolige oplysninger.

Forfatter Emilie Hartmann

Emilie Hartmann

Emilie Hartmann er studerende og copywriter hos Moxso, hvor hun udfolder sig som sprognørd og altid er på udkig efter nye spændende emner at skrive om. Hun er igang med sin kandidat i engelsk, hvor hun primært bevæger sig indenfor fagområderne Creative Writing og Digital Humanities.

Se alle indlæg af Emilie Hartmann

Lignende indlæg