Hvad er anti-malware?

Anti-malware er en type softwareprogram, der er designet til at beskytte IT-systemer og computere mod malware ved at scanne computersystemer regelmæssigt.

05-12-2022 - 4 minutters læsning. Under kategorien: malware.

Hvad er anti-malware?

Anti-malware er skabt til at beskytte mod malware og ondsindet software ved at scanne computersystemer og på den måde forebygge, identificere og fjerne eventuel malware.

Hvad er malware?

Kort fortalt er malware en type af ondsindet software, som er særligt designet til at gøre skade på data eller computersystemer. Begrebet dækker over software, som bruges til at forstyrre computersystemer, indsamle følsomme oplysninger eller få adgang til private computersystemer uden samtykke fra personen, der ejer computeren eller oplysningerne. Eksempler på malware kan være virus, spyware, orme, ransomware og Trojanske heste.

Sådan fungerer anti-malware software

Anti-malware software kan beskytte systemer mod malware gennem følgende strategier:

  • Signaturbaseret malwaredetektion: Denne strategi gør brug af velkendte software-komponenter og deres digitale signaturer til at identificere ny malware. Disse signaturer er netop udviklet af softwareleverandører til at opdage specifikke typer af malware. Signaturerne identificerer malware, som også tidligere er identificeret som malware, og markerer ny software som malware. Denne strategi er brugbar til at identificere udbredte former for malware såsom keyloggers og adware, som har mange af de samme kendetegn.
  • Adfærdsbaseret malwaredetektion: Adfærdsbaseret malwaredetektion hjælper IT-sikkerhedsfolk til hurtigt at identificere, blokere og udrydde malware ved at analysere dens adfærd fremfor at kigge på, hvordan den ser ud. Det er en strategi, som er designet til at erstatte den signaturbaserede strategi. Adfærdsbaseret malwaredetektion er ofte understøttet af algoritmer.
  • Sandboxing: Sandboxing er en feature, som kan isolere potentielt ondsindede filer i et system. På den måde bliver potentielt ondsindede filer filtreret fra og fjernet, før de kan gøre skade på systemet. Et eksempel på en sandboxingproces er, når man eksempelvis forsøger at åbne en vedhæftning i en mail. Her vil sandbox’en scanne filen og kun give den adgang til et begrænset sæt af ressourcer, som fx en midlertidig mappe eller internettet. Forsøger filen at tvinge sig adgang til andre programmer, vil sandbox’en blokere den og muligvis eliminere den.

Derfor skal du bruge anti-malware

Anti-malware er kendt for at scanne for mere end virus. Anti-malware kan nemlig virke forebyggende ved at scanne al indgående data og på den måde forhindre malware i at blive installeret og inficere en computer. Anti-malware kan ligeledes opfange avancerede former for malware og tilmed beskytte mod ransomware-angreb.

Helt specifikt kan anti-malware hjælpe med følgende:

  • Advare brugere mod at besøge websites, der er kendt for at indeholde malware,
  • Forhindre malware i at spredes til andre computere i et system,
  • Give et indblik i antallet af malware-infektioner og den tid, det tager at fjerne dem,
  • Give et indblik i, hvordan malwaren har skadet computeren eller netværket.

Der findes heldigvis mange gratis anti-malwareprogrammer, som kan hjælpe dig med at holde din computer fri fra malware. Ved at køre et anti-malwareprogram regelmæssigt kan du sørge for, at din computer kører sikkert og problemfrit. De bedste programmer er dem, der kræver færrest opdateringer og samtidigt fanger flest trusler, og de vil som oftest køre i baggrunden uden at gøre computeren langsom.

Forskellen på antivirus og anti-malware software

Virus og malware er begreber, der ofte bliver brugt i flæng. Forskellen er dog, at virus er en type af malware, mens malware ikke nødvendigvis er en virus. Selvom virus er den mest udbredte form for malware, er den også en ældre og mere velkendt trussel på linje med Trojanske heste, keyloggers og orme.

Den væsentligste forskel mellem virus og malware er imidlertid, at virus er i stand til at replikere sig selv, mens malware ikke kan replikere sig selv, men derimod er sat i verden for at gennemføre en given mission eller et specifikt formål. Malware er således beskrivende for nyere og stadigt farligere trusler.

På samme måde bliver antivirus og anti-malware ofte brugt i flæng. Før i tiden var der tale om to forskellige typer sikkerhedssoftware, men i dag har både antivirus og anti-malware mere eller mindre de samme funktioner.

Afsluttende tanker

Anti-malware software er altså en virkelig fornuftig sikkerhedsanstaltning at gøre brug af, som du kan anvende forebyggende for at beskytte mod malware.

Malware kan eksempelvis blive installeret og inficere en computer som konsekvens af, at man har klikket på et ondsindet link eller en vedhæftet fil i en phishingmail, hvilket kan ske for alle og enhver i et uopmærksomt øjeblik. Anti-malware eller antivirus er derfor en god idé for alle, der ønsker at øge sin cyberhygiejne.

Forfatter Emilie Hartmann

Emilie Hartmann

Emilie Hartmann er studerende og copywriter hos Moxso, hvor hun udfolder sig som sprognørd og altid er på udkig efter nye spændende emner at skrive om. Hun er igang med sin kandidat i engelsk, hvor hun primært bevæger sig indenfor fagområderne Creative Writing og Digital Humanities.

Se alle indlæg af Emilie Hartmann

Lignende indlæg