Hvad er underslæb?

Underslæb er en form for formueforbrydelse og betegner en handling, hvor en person på uretmæssig vis opsamler og tilegner sig midler som ikke tilhører dem.

04-01-2023 - 4 minutters læsning. Under kategorien: awareness.

Hvad er underslæb?

GDPR og persondatabeskyttelse er begge to essentielle, når man begår sig på nettet - specielt som virksomhed, der behandler persondata. Læs med her og lær mere om underslæb og konsekvenserne ved det, så du kan optimere din awareness-træning.

Definition på underslæb

Man kan også kalde underslæb for formueforbrydelse og det betegner en handling, hvor en person på uretmæssig vis opsamler og tilegner sig midler som ikke tilhører dem. Der er flere begreber inden for underslæb, og et eksempel på et er kassesvig - hvor betroede medarbejdere stjæler af en kontantbeholdning, som de ellers skal passe på.

Hvis man ser på den helt officielle definition af underslæb, så er det en form for tyveri, som foregår i forbindelse med midler eller genstande, som man har i sin varetægt i forvejen. Så hvis en person begår underslæb, fifler de altså med tallene og frarøver andre en formue eller genstande, f.eks. ved ikke at indfri gæld, ved at fremsætte berettigede indsigelser, som i sidste ende vil tvinge den anden ud i en retssag.

Der er derfor flere måder, man kan begå underslæb på - der bliver ikke gjort forskel på om der er penge eller genstande involveret, begge sager er lige alvorlige.

Processen bag underslæb

Mange former for underslæb finder sted i både offentlig og private virksomheder og for privatpersoner. Der kan være tale om både underslæb og kassesvig, og andre lignende økonomisk kriminalitet. Underslæb sker ofte i forbindelse med, at en person håndterer en virksomheds finansielle værdier.

Det er derfor ofte medarbejdere, der arbejder i regnskab el.lign., der ofte begår underslæb. Det kan foregå over en længere periode, og det kan både være enkeltpersoner, eller et samarbejde mellem flere parter, hvor alle får en økonomisk gevinst ved underslæbet.

Hvordan opdages underslæb?

Underslæb er en af de mere vanskelige kriminelle gerninger at opdage, netop fordi det kan foregå over en længere periode. Der er forskellige sager, der er blevet opdaget flere år efter en person er stoppet hos en virksomhed, hvor de ellers er gået stille med dørene og ikke blevet opdaget. Gerningsmanden kan derfor også nå at stjæle meget høje beløb, hvis virksomheden ikke er opmærksom på deres medarbejdere - hvis det er en i regnskabsafdelingen der begår underslæb, er det endnu mere vanskeligt, fordi det er dem der sidder med økonomien.

Fordi det er begyndt at være mere alment kendt med underslæb i virksomheder, er der også kommet meget mere fokus omkring det. Derfor er der mange virksomheder, der arbejder på mere gennemsigtighed i forhold til økonomien i virksomheden, så man netop ikke står i en situation, hvor en medarbejder har begået underslæb.

Nogle virksomheder tillader og opfordrer til whitle-blower ordninger, så hvis man har mistanke om, at en kollega udnytter sin stilling til en privat økonomisk fordel, hvor man kan underrette sin leder om det, uden konsekvenser.

Derfor er en opfordring til alle virksomheder - offentlig og privat - at tage anmeldelserne alvorligt og undersøge sagen til bunds. Ellers kan det ende med at koste virksomheden mange penge.

Hvordan straffes underslæb?

Hvis en person bliver taget i at begå underslæb, kommer graden af forbrydelsen til at påvirke rettens gang og den endelige straf.

Et kendt eksempel fra Danmark er Britta Nielsen, der over en periode på 16 år, stjal 111 mio. kroner, fordi hun svindlede med offentlige tilskudsmidler. Hun endte med at få en dom på 6 år og 6 måneder for sin kriminelle gerning.

Et andet eksempel er en advokat der over en periode på et år havde begået underslæb for et beløb på 630.000 kr, som han havde hævet ulovligt. Advokaten mistede sin bestalling og fik en fængselsdom på ét år - med 200 timers betinget samfundstjeneste og to års prøvetid. Derudover fik han også en bøde på 25.000 kr.

Derfor kan man se hvor stor forskel der er på dommen, hvis man begår underslæb - lige meget hvad er den alvorlig - det handler om perioden man begår underslæb på, og beløbet man stjæler fra en virksomhed.

Hvis man er kendt skyldig i underslæb kan straffen derfor være alt mellem en bødestraf til 8 års fængsel - alt efter graden af alvor af forbrydelsen.

Undgå underslæb

Som nævnt så er gennemsigtighed et vigtigt element i, at undgå underslæb på arbejdspladsen. Hvis alle er transparente i forhold til deres arbejde - specielt i regnskab og økonomi - så er risikoen for tyveri meget mindre.

Det er derudover også en god idé at indføre en antikorruptionsstrategi for at få en solid og bæredygtig arbejdsgang for alle på arbejdspladsen. Det er også altid en god ide at undervise medarbejderne i underslæb, så alle er opmærksom på fænomenet.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg