Hvordan man er en effektiv og succesfuld CISO

Vi gennemgår hvad en CISO er og hvad deres rolle er, så du kan få en bedre forståelse for deres arbejdsopgaver og ansvarsområder.

01-02-2023 - 4 minutters læsning. Under kategorien: awareness.

Hvordan man er en effektiv og succesfuld CISO

En CISO sidder med den generelle IT-sikkerhed for en virksomhed, men det er også en bred vifte af områder, som vedkommende sidder med, herunder cybersikkerheden. Vi gennemgår hvad en CISO er, hvad deres rolle er, og hvordan man kan opnå en effektiv og succesfuld afvikling af arbejdsopgaverne for en CISO. Alt dette, så du får et bedre indblik i, hvad din virksomheds CISO sidder med.

Hvad er en CISO?

CISO er en forkortelse for Chief Information Security Officer og er et direktionsmedlem, der har ansvar for udvikling, håndtering og implementering af en virksomheds sikkerhedsprogrammer og cybersikkerhed.

En CISO ser altså på sikkerhedsforanstaltningerne, når det kommer til programmer; de sikrer virksomhedsdata og -værdier; de udvikler infrastrukturen i IT; håndterer sikkerhedsteams og har det generelle ansvar for virksomhedens IT-sikkerhed.

De bliver altså set som fageksperter inden for IT-sikkerhed, og rapporterer problemer el.lign. direkte til virksomhedens CEO, hvis det er nødvendigt. Da det er CISOen, der har ansvaret for IT-sikkerheden, er det også dem, der har ansvaret for, at et eventuelt problem bliver løst.

Derudover er det også CISOens ansvar at indføre medarbejdere i nye cybersikkerhedssystemer, så virksomheden har de bedst mulige forudsætninger for, at undgå at blive offer for et cyberangreb.

For at blive en fremgangsrig CISO i en virksomhed, kræver det mange års IT-erfaring, team management, erfaring i ledelse og forståelse for IT-systemer og -sikkerhed. Det tager altså noget tid og arbejde at blive en dygtig CISO, men de er også essentielle i virksomheder for at sikre en god cybersikkerhed for alle medarbejdere.

CISO, CSO og CIO - hvad er forskellen?

De tre stillinger bliver ofte forbundet med hinanden, men de har forskellige ansvarsområder - nedenfor beskriver vi, hvad de forskellige stillinger specifikt går ud på:

CIO står for Chief Information Officer, og har et bredere ansvarsområde end både CISO og CSO. De står for strategisk planlægning af teknik og sikkerhed, såvel som at vedligeholde IT-systemer og operativer, og introducere nye digitale programmer til virksomheden.

CSO er en forkortelse for Chief Security Officer, og har ikke lige så meget med teknikken at gøre, men mere med sikkerheden i virksomheden. Deres ansvar ligger i, at sikre medarbejdere, produkter og generelle operationer går som de skal. I nogle tilfælde har CSO ansvaret for både IT og virksomhedssikkerhed.

CISO, som vi allerede har etableret, fokuserer mest af alt på cybersikkerhed og er mere specialiseret i information og datasikkerhed. De har ansvaret for virksomhedens IT-infrastruktur, håndtering af sikkerhed mellem tredjeparter og udvikling af sikkerhedsprogrammer.

Man kan sige, at CSO og CIO er specialiseringer af CISOs arbejde, hvor alle er uundværlige for en virksomhed.

Hvad kan en succesfuld CISO?

Som nævnt, så kræver det flere års erfaring at blive en succesfuld CISO. Men nogle af de færdigheder, som en CISO skal have, er stærke kommunikative evner, ekspertviden inden for cybersikkerhed, og planlægningsfærdigheder.

En CISO skal ydermere have godt indblik i administrativt arbejde, viden om lovgivning (og ændringer i disse) og ekspertise inden for IT.

Til sidst er det også vigtigt, at de har erfaring med cyber risk management og håndtering af hændelser om virksomhedens cybersikkerhed. Dette er essentielt, fordi cybersikkerheden er muren, der skiller bl.a. persondata og hackere. Hvis en hacker trænger igennem en virksomheds net af software, og ind i lagringen, kan de gøre voldsom skade på virksomheden og dens ansatte.

En liste over de mest essentielle færdigheder en succesfuld CISO skal have, ser således ud:

 • Omfattende baggrund i cybersikkerhed og teknisk kunnen.
 • Gode lederegenskaber.
 • Klar og tydelig kommunikation.
 • Organisatorisk- og projektledelse.
 • Danne et god team i IT-sikkerhed.
 • Et proaktiv mindset, til udvikling af IT-programmer.
 • Forståelse for faget og branchen.

Hovedformål for en CISO

Noget af det, som en CISO bruger meget af sin tid på, er at styre virksomhedens cybersikkerhed i den rigtige retning, så de kan modvirke eventuelle angreb. Det er altså teknisk insight, der giver en CISO en fordel - hvis de kan se, hvor der er mulige huller i virksomhedens sikkerhedsnet, kan de forhåbentlig nå at lappe dem, inden en hacker kommer til dem.

En af de absolut vigtigste opgaver en CISO har, er at opfange risici ved cybersikkerheden. De skal altså vurdere og prioritere potentielle cybersikkerhedsrisici, netop som et forebyggende element for virksomheden. De er ydermere ansvarlige for at gøre regnskab over de finansielle tab og omkostninger, der er ved et cyberangreb.

For at opsummere, så er de vigtigste opgaver for en CISO følgende:

 • Styrke virksomhedens cybersikkerhed.
 • Opfange huller og risici i sikkerhedsnettet inden hackeren.
 • Vurdere cybersikkerheds tilstrækkelighed.
 • Skabe overblik over finansielle tab og omkostninger ved et cyberangreb.
 • Skabe en IT-infrastruktur i virksomheden.
 • Udvikling af sikkerhedsprogrammer.

Det er altså godt at have en CISO, der kan opfylde nogle af de ovennævnte færdigheder, netop fordi indblik i IT-systemer og cybersikkerhed er essentiel, når det kommer til at forhindre hackerangreb og awareness-træning.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg