Hvad er Datatilsynet?

Når det kommer til overholdelse af reglerne i GDPR for organisationer, så er det Datatilsynet, der skal sikre, at det hele foregår korrekt.

02-09-2022 - 3 minutters læsning. Under kategorien: gdpr.

Hvad er Datatilsynet?

Når det kommer til korrekt behandling af personoplysninger og overholdelse af reglerne i GDPR i en given virksomhed eller organisation, så er det Datatilsynet, der fører tilsyn og skal sikre, at det hele foregår korrekt.

Hvem er Datatilsynet?

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed i Danmark, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse i organistioner og myndigheder bliver overholdt.

Datatilsynet er en tilsynsmyndighed, der har ansvaret for, at databeskyttelsesreglerne bliver overholdt. Datatilsynet rådgiver og vejleder virksomheder om persondatasikkerheden, behandler klager om overtrædelser af persondataforordningen og gennemfører tilsyn hos myndigheder og organisationer.

Datatilsynet tilbyder ydermere vejledning om og undervisning i GDPR til privatpersoner og mindre virksomheder gennem deres hjemmeside, hvor de bl.a. har en podcast om GDPR.

Datatilsynets opgaver, funktioner og pligter er lovbestemte og kommer fra databeskyttelsesloven, databeskyttelsesforordningen, retshåndhævelsesdirektivet, retshåndhævelsesloven samt tv-overvågningsloven.

Hvad er Datatilsynets funktioner?

Datatilsynet som myndighed har mange funktioner, og de inkluderer:

  • De undersøger og behandler klager fra borgere i forbindelse med overtrædelse af GDPR-reglerne.

  • De foretager undersøgelser, der omhandler overtrædelse af GDPR-reglerne for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

  • De informerer borgere i Danmark om deres rettigheder til at få deres personoplysninger beskyttet i henhold til GDPR.

  • De hjælper både dataansvarlig og databehandler i organisationer i den offentlige og private sektor med at overholde reglerne for databeskyttelse gennem vejledning og dialog.

  • De informerer organisationer om, hvordan personoplysninger skal beskyttes.

  • De samarbejder med andre databeskyttelsesmyndigheder i EU.

I forbindelse med, at AI og ChatGPT bliver brugt hyppigere, får Datatilsynets arbejde endnu mere fokus på den digitale sikkerhed og overholdelse af love og regler i forbindelse med vores nyere teknologi og brugen af denne.

Strukturen i Datatilsynet

Datatilsynet består af Datarådet og et sekretariat. Datarådet træffer primært afgørelse i sager af principiel karakter. En sag af principiel karakter er en sag, der har en særlig samfundsmæssig interesse. Det kan også være en sag, hvor afgørelsen kan få betydning for, hvordan lignende sager bliver afgjort i fremtiden.

Sekretariatet står for resten af Datatilsynets opgaver og den daglige drift. Der er omkring 80 ansatte i Datatilsynet.

Datatilsynet gennemfører tilsyn hos myndigheder

Datatilsynet skal føre tilsyn med myndigheder og organisationer for at undersøge, at deres behandling af personoplysninger foregår efter reglerne. Tilsynet kan undersøge en organisations tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at tjekke, at de beskytter personoplysningerne ordentligt.

Hvis en dataansvarlig, f.eks. en organisation eller person, ikke overholder reglerne i persondataforordningen, kan tilsynet politianmelde den dataansvarlige og indstille dem til en GDPR-bøde.

Datatilsynets whistleblowerordning

Datatilsynets eksterne whistleblowerordning kan bruges af alle, der vil indberette alvorlige lovovertrædelser eller andre slags overtrædelser, som de har fået kendskab til gennem deres arbejde.

Det er muligt at indberette overtrædelser af EU-retten, oplysninger om bestikkelse, chikane, bedrageri osv. Man kan derudover indbrette oplysninger om mange forskellige slags alvorlige forhold og ikke kun i forbindelse med databeskyttelsesloven.

I forbindelse med whistleblowerordninger, så findes der mange forskellige ordninger for hver enkelt virksomhed. Kernen i ordningen er, at enhver illegal eller umoralsk hændelse kan blive rapporteret. Og i sidste ende bliver alle rapporteringer sendt til Datatilsynet.

Datatilsynet har adresse på Carl Jacobsens Vej 35 i Valby, og deres kontaktoplysninger findes på deres hjemmeside.

Kilder

Dette blogindlæg er opdateret dn. 19-07-2023 af Sofie Meyer.

Forfatter Sofie Meyer

Sofie Meyer

Sofie Meyer er copywriter og phishing-aficionado her i Moxso. Hun er uddannet cand.mag. i dansk og har gennem sin uddannelse haft en stor interesse for cyberkriminalitet, hvilket resulterede i et specialeprojekt om phishing.

Se alle indlæg af Sofie Meyer

Lignende indlæg