Hvad er interessekonflikter?

Man kan ikke undgå at støde på en form for interessekonflikt på arbejdspladsen - her gennemgår vi eksempler, og hvad man kan gøre for at modvirke det.

06-12-2022 - 5 minutters læsning. Under kategorien: awareness.

Hvad er interessekonflikter?

Interessekonflikter - hvem, hvad og hvor?

Som navnet hentyder, så er interessekonflikter, når der en konflikt mellem to parters interesser. Der kan altså opstå problemer, hvis der er forskellige interesser i en organisation eller virksomhed, når det kommer til beslutningstagen eller lignende. Det er de personlige interesser, der altså kommer i vejen for ens professionelle dømmekraft.

Det er forhold som familierelationer, økonomiske faktorer eller noget helt tredje, som kan påvirke dig på et personligt plan. Det er et normalt fænomen at have interesser, der kan stå i vejen for ens dømmekraft - derfor er det også vigtigt at vide, når de gør det. Hvis man kan se, at der er interessekonflikter, så kan man også bedre arbejde videre fra dem på et professionelt niveau.

Et klassisk eksempel er ledere, som favoriserer familie og venner i forbindelse med ansættelse, lønforhøjelse eller fordeling af arbejdsopgaver. Det er et eksempel på nepotisme - og det kan ses både i det offentlige og i det private erhvervsliv.

Der er også andre former for interessekonflikter, der berører forskellige former for interesser - både økonomiske og sociale. Her kan et tænkt eksempel være advokater, der repræsenterer to klienter med modsatrettede interesser i den samme sag. Der er forskel på de to eksempler, men de hører begge under betegnelsen interessekonflikter.

Vi vil præsentere forskellige eksempler på interessekonflikter nedenfor, så du får begrebet helt under huden samt kan se, hvor forskellige situationer interessekonflikter kan være.

Interessekonflikter i det offentlige og private - 7 eksempler

Nr. 1: Ægtefælle som medarbejder

Det første eksempel vi tager fat på, er hvis du har din ægtefælle som medarbejder. Der vil uden tvivl opstå en interessekonflikt, hvis din partner eksempelvis står med et udbud som skal præsenteres for en tilbudsgiver, og du eksempelvis er denne tilbudsgiver eller spiller en rolle i udbuddet.

Nr. 2: Hvis du har en bibeskæftigelse

Her kan der opstå en interessekonflikt, hvis du bliver offentligt ansat, og din ledelse skal i kontakt med en virksomhed eller organisation, som du har en bibeskæftigelse i. Hvis din arbejdsplads for eksempel skal indsamle tilladelser eller godkendelser fra virksomheden, du har en bibeskæftigelse i, så opstår der en interessekonflikt, idet du med stor sandsynlighed er interesseret i, at danne et samarbejde og dermed få en økonomisk gevinst på det.

Nr. 3: Interessekonflikt i bestyrelsespost

Hvis en højt rangerende medarbejder besidder en bestyrelsespost og dermed har en stemme i vedtægter - for eksempel ved lønforhandlinger eller økonomiaftaler - så opstår der også en interessekonflikt, fordi de netop kan påvirke deres egen situation (eventuelt til deres fordel).

Nr. 4: Privat omgang med goder

En interessekonflikt kan også opstå hvis en magtfuld person i en virksomhed plejer privat omgang med en person, der har tilsvarende stilling, men i et andet firma. Eksempler på goder kan det være dyre rejser, middage eller lignende. Fordi der bliver plejet lidt ekstra på arbejdsforholdet, kan der også opstå et forhold, der er svært at forblive upartisk, når det kommer til arbejdsaftaler.

Nr. 5: Professionelle og politiske interesser

Et andet scenarie vi kan belyse er, at der kan opstå en sammenblanding af politiske og professionelle interesser på en arbejdsplads. Et eksempel kunne være, hvis en medarbejder, der arbejder for en tilbudsgivende virksomhed, arbejder med chefen for den ordregivende myndighed i et politisk parti - hvis man har et bias og er tilhænger af dette politiske parti, kan der altså opstå en interessekonflikt, som dermed kan påvirke ens ageren og stillingtagen til denne chef.

Nr. 6: Relation til en part

For at komme med et eksempel fra den juridiske verden, kan man se på en dommer, der har en sag, hvor vedkommende har en økonomisk relation til en af parterne, der står for domstolen. Dommeren kan eksempelvis have aktier i det firma, der står i retten, og dermed har dommeren en personlig interesse i sagen - og skal ydermere erklære sig inhabil til at dømme sagen.

Nr. 7: En advokats repræsentation

Et andet eksempel fra domstolen er skilsmissesager. Her må en advokat ikke repræsentere begge parter, fordi der vil opstå en interessekonflikt, da advokaten besidder fortrolige oplysninger om de involverede. Der skal dermed være en repræsentant for begge parter i retssalen.

Hvad skal man gøre for at undgå interessekonflikter?

Det vil være optimalt, hvis man kan undgå interessekonflikter helt på en arbejdsplads. Dog er det svært at kontrollere medarbejdernes relationer, økonomiske bagland og sociale hensigter. Dog kan man prøve at være så transparent på arbejdspladsen som muligt.

For at være transparent, kræver det også at informationsniveauet er højt. Her er det en god ide at have en fastlagt politik om hvad medarbejderne må gøre, når det eksempelvis kommer til bibeskæftigelse - og hvilken oplysningspligt, der er gældende i det tilfælde.

Det er altid vigtigt at medarbejderne ikke er i tvivl om, hvad der er årsag til, at interessekonflikterne opstår. Hvis de er opmærksomme på det, kan de også lettere undgå det, og arbejde og agere upartisk.

Det sidste råd vi kan give er også at gennemgå awareness-træning, for at sikre den bedste cybersikkerhed og cyberhygiejne.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg