Lad os normalisere whistleblowing

Whistleblowing skal sikre en bedre arbejdskultur og øge den positive indstilling til arbejdspladsen. Men fænomenet skal normaliseres før det sker.

13-03-2023 - 6 minutters læsning. Under kategorien: whistleblowing.

Lad os normalisere whistleblowing

Mange vil måske tænke, at whistleblowing er noget, man kun gør i de helt store virksomheder - og at man bliver set som en bad guy, hvis man anmelder en overtrædelse. Denne stigmatisering skal omlægges, så alle medarbejdere kan føle sig trygge ved at rapportere whistleblowing.

Det kræver mod

Whistleblowing er noget, der kræver mod. Man anmelder sin arbejdsplads eller kollega, fordi man mener, at de begår illegale handlinger, eller ikke handler etisk og moralsk korrekt.

Det kan også være, at din arbejdsplads ikke har indført en videregående whistleblower-ordning, hvilket betyder, at du i princippet skal bryde mønsteret, og rent faktisk anmelde en hændelse. Det kan være grænseoverskridende og frygtindgydende.

Derfor mener vi, at det bør normaliseres, at rapportere en whistleblower-hændelse, så der kan blive gjort bugt med overtrædelser af love og politikker på arbejdspladserne. Mange medarbejdere tør ikke rapportere problemer og hændelser, i frygt for hvordan de involverede parter vil reagere. Hvis din arbejdsplads har en whistleblower-ordning, er man sikret som medarbejder - både for hævnaktioner, men også eventuel anonymitet, hvis man ønsker det i forbindelse med en sag.

Vi ved, at det er svært at ændre arbejdsmiljøet og -kulturen fra den ene dag til den anden. Det er derfor vi nedenfor belyser tiltag, som din arbejdsplads kan indføre, så I kan få en god whistleblower-kultur.

Whistleblower-ordningen, der sikrer medarbejdere

Det første, man som arbejdsplads, skal sikre er, at have en whistleblower-ordning, samt en whistleblower-funktion. Ved at have en whistleblower-ordning, opfordrer man også medarbejderne til at anmelde problemer og hændelser.

Dette giver et åbent arbejdsmiljø, hvilket ofte har en positiv påvirkning på medarbejdere. Det sender ydermere et signal om, at der er en transparent kommunikation mellem alle medarbejdere - og at dette er mellem alle stillinger i virksomheden.

Fordelen ved ordnigen er, at den kan opfordre medarbejdere til at rapportere problemer, hvis de ser en overtrædelse, de mener skal anmeldes. Det er en tillidserklæring fra ledelsens side at have en whistleblower-ordning, og det sikrer medarbejderne, når de rapporterer noget.

En whistleblower-ordning er med til at informere medarbejdere om hele proceduren, der ligger bag en anmeldelse, samt give dem anonymitet, hvis de ønsker det ved en anmeldelse.

Derudover signalerer det, at ledelsen støtter medarbejderne, samt er klar til at lytte til dem, hvis de skulle anmelde en hændelse eller en medarbejder. Kommunikation er nøglen bag en god whistleblower-ordning, men endnu vigtigere, et godt arbejdsmiljø. Ved at sætte rammen for whistleblower-ordningen, og vel at mærke være positivt stemt omkring den, gør man det lettere for medarbejdere at puste i whistleblower-fløjten.

Skab opmærksomhed omkring whistleblowing

Næste skridt til at skabe opmærksomhed på whistleblowing er, at uddanne medarbejdere i ordningen og principperne bag - dette gælder alle stillinger i jeres virksomheden. Når alle medarbejdere kender til ordningen, vil det heller ikke virke fremmed at anmelde en hændelse.

Nedenfor er nogle af de punkter, som er gode at belyse og klarlægge for medarbejderne:

  • Et overblik over firmapolitikker og etiske normer i virksomheden.
  • Hvordan og hvorfor man bør anmelde overtrædelser af politikkerne og normerne.
  • Hvordan anmeldelserne vil blive behandlet.
  • Hvordan man bliver beskyttet, hvis man whistleblower.

Det vil faktisk være et krav, for virksomheder etableret i EU medlemslandene, at have en whistleblower-ordning, der beskytter medarbejdere fra hævnaktioner og som sikrer anonymitet.

Dette betyder også, at det er en god idé at uddanne de medarbejdere, der skal sidde og behandle sagerne ordentligt, medmindre jeres virksomhed får tredjeparter til at behandle dem.

Det kan være ret intimiderende at skulle anmelde en sag, hvilket er en af de vigtigste årsager til, at gennemsigtighed på arbejdspladsen er essentiel - dette handler også om klar og tydelig kommunikation mellem medarbejderne.

Men det er også derfor, at det er vigtigt, at undervise medarbejderne i den sikkerhed, der er i en whistleblower-ordning. Medarbejderne vil være bakket op af ordningen, hvilket forhåbentlig gør det mere trygt at rapportere et problem.

Ved at have flere rapporteringer i forbindelse med whistleblowing, styrker man virksomheden og dens medarbejdere. Men opmærksomhed omkring det er altså essentielt - man kan gøre whistleblowing mindre fremmed for medarbejdere ved at gennemgå forskellige cases, hvor det bliver demonstreret, hvad der sker ved en rapportering, hvordan det bliver behandlet, og hvordan medarbejderne er beskyttet af ordningen.

Tydelige skjold mod hævnaktioner

Det er vigtigt for medarbejdere at være sikre, når de anmelder en overtrædelse. Mange vil måske frygte, at de involverede parter vil blive vrede og lave en hævnaktion på dem, hvis de finder ud af, hvem der har rapporteret problemet. Ofte vil man være anonym, men nogle gange kan andre gennemskue, hvem der skulle have været vidne til overtrædelsen.

Når man har et tydeligt skjold som beskyttelse for repressalie, vil det også opfordre medarbejdere i højere grad at rapportere overtrædelser. Hvis man derimod ikke har nogen form for beskyttelse, vil medarbejdere højst sandsynligt undgå at rapportere overtrædelser, i frygt for at blive ramt af repressalie.

Heldigvis er hævnaktioner mod whistleblowere forbudt i mange lande, og man vil være beskyttet af det nye whistleblower-direktiv, der gør hævnaktioner ulovligt i EU. Direktivet skal også beskytte dem, der eventuelt støtter vedkommende, der whistleblower - dette betyder, at de ikke kan blive degraderet, suspenderet eller offer for andre hævnaktioner, uden at det er en lovovertrædelse.

Spred information om whistleblowing

Det er altid en god idé at sprede information og materiale om whistleblowing til medarbejdere. Som nævnt, så gør opmærksomheden omkring whistleblowing kun godt på jeres arbejdsplads - whistleblowing skal normaliseres, så flere tør rapportere overtrædelser.

Man kan ydermere give medarbejdere en kort version af jeres whistleblower-ordning, så alle er klar over de fundamentale regler og procedurer, når man skal rapportere en overtrædelse.

Noget andet man kan gøre på arbejdspladsen er, at have små skilte og plakater om whistleblowing hængende, for at have en konstant påmindelse om, at alle skal kunne rapportere det. Dette er vel at mærke også uden at skulle være bange for at miste job el.lign.

Dette er med til at normalisere whistleblowing og ikke gøre det så frygtindgydende, som nogle måske føler, det er. Derudover er det også en god idé at have forskellige måder, hvorpå medarbejdere kan rapportere en overtrædelse - dette kan være på email, på sms eller i en postkasse, som er på arbejde.

Medarbejderne skal føle sig hørt, og ydermere føle, at de har arbejdspladsens opbakning, så flere vil rapportere overtrædelser. På den måde forbedrer man arbejdsmiljøet, samt den åben arbejdskultur.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg