Indføring af Zero Trust

Zero trust er en nyere strategi inden for cybersikkerhed. Den stoler ikke på nogen kilder, og derfor er sikkerheden ekstra høj når man bruger zero trust.

01-06-2023 - 5 minutters læsning. Under kategorien: tips.

Indføring af Zero Trust

I de seneste år er Zero Trust Architecture (ZTA) blevet en populær sikkerhedsramme, der bygger på, at al onlinetrafik ikke er troværdig og skal verificeres, før der gives adgang. Nedenfor dykker vi ned i ZTA-strategien og undersøger, hvordan den har ændret cybersikkerhedslandskabet.

Hvad er Zero Trust Architecture?

ZTA er baseret på princippet om "never trust, always verify", hvilket betyder, at brugere, enheder og applikationer skal godkendes og autoriseres, før de overhovedet får adgang til ressourcer.

Det er en cybersikkerhedsforanstaltning, der fjerner enhver "tillid" til interne såvel som eksterne parter. Det er at validere hvert skridt på den digitale vej i interaktion - på websteder, e-mails og sociale medier.

En af de primære fordele ved ZTA er reduceret risiko. Traditionelle sikkerhedsmodeller er afhængige af perimeterforsvar til at beskytte netværk, hvilket forudsætter, at intern netværkstrafik er troværdig. Denne tilgang er imidlertid blevet mere og mere ineffektiv i lyset af, at avancerede trusler og udbredelsen af mobile enheder og cloud-baserede applikationer stiger.

ZTA løser disse udfordringer ved at behandle al trafik som upålidelig og det håndhæver derfor strenge adgangskontroller. Ved at indføre ZTA kan organisationer reducere deres angrebsflade og minimere risikoen for databrud og andre sikkerhedshændelser.

ZTA bestræber sig på at løse følgende:

  • Kontinuerlig godkendelse og verificering: Når du løbende verificerer ressourcer, sikrer du, at de er legitime og sikre at bruge dem. Dette gælder både for brugere og websteder.
  • Minimering af påvirkningen: Dette siger sig selv - hvis du har zero trust til ressourcer, minimerer du den potentielle skade, som et angreb kan have på din organisation, fordi du ikke bliver involveret i potentielle illegitime ressourcer.
  • Inkorporér adfærdsdata: Når du inkorporerer adfærdsdata, får du både en mere korrekt kontekst fra systemerne, men du får også de mest præcise oplysninger, som du har brug for, for at opretholde en god cybersikkerhed.

Sådan fungerer det

Sammenlignet med den traditionelle "trust but verify"-metode kontrollerer og verificerer ZTA alt, både troværdige og mindre legitime websteder og applikationer. ZTA kombinerer de højeste sikkerhedsforanstaltninger, såsom MFA, identitetsbeskyttelse, endpoint-sikkerhed og vedligeholdelse af systemer.

I traditionel forstand tillod systemerne automatisk brugere og slutpunkter - så længe de befandt sig inden for organisationens perimeter. Dette indebærer imidlertid en risiko inden for systemerne. Det er både interne og eksterne aktører, som i bund og grund kan udnytte denne sårbarhed.

Og det er her, at Zero Trust-strategien bliver relevant. Den overvåger og validerer løbende enheder og de brugere, der ønsker at bruge et bestemt system eller website.

Når ZTA er implementeret i en organisation, kan du ikke få adgang til enheder, systemer osv. med en engangsgodkendelse. Du skal bruge MFA af en eller anden art. Det kan være biometriske data, en app, en pinkode osv.

Øget produktivitet

En anden fordel ved ZTA er øget produktivitet. Med traditionelle sikkerhedsmodeller står brugerne ofte over for besværlige godkendelses- og verificeringsprocesser, når de får adgang til ressourcer, hvilket kan bremse produktiviteten og hæmme samarbejdet.

ZTA giver derimod en problemfri og sikker brugeroplevelse ved kun at give adgang til de ressourcer, der er nødvendige for at udføre specifikke opgaver. Dette kan forbedre produktiviteten og øge brugertilfredsheden, hvilket i sidste ende kan føre til bedre forretningsresultater.

ZTA giver også forbedret fleksibilitet i forretningen. Traditionelle sikkerhedsmodeller kræver ofte betydelig tid og ressourcer til at implementere og vedligeholde, hvilket kan bremse indførelsen af nye teknologier og forretningsprocesser.

ZTA er derimod designet til at være fleksibel, hvilket gør det lettere at integrere med nye teknologier og tilpasse sig skiftende forretningsbehov. Dette kan sætte organisationer i stand til at reagere hurtigere på markedsændringer - en organisation kan altså opnå en konkurrencefordel, når de bruger ZTA.

Implementering af ZTA

Der er dog kompromiser forbundet med at implementere en zero trust strategi. F.eks. kan implementering af ZTA kræve betydelige investeringer i nye teknologier og processer, hvilket kan være dyrt og tidskrævende.

Desuden kan ZTA kræve ændringer i organisationskulturen og arbejdsgangene, hvilket kan være en udfordring at gennemføre. Organisationer skal nøje overveje disse afvejninger og sikre, at de har ressourcerne og ekspertisen til at gennemføre og vedligeholde ZTA med succes.

En anden udfordring i forbindelse med ZTA er den potentielle påvirkning på brugeroplevelsen. Selv om ZTA kan give en problemfri og sikker brugeroplevelse, kan den også være forstyrrende, hvis den ikke implementeres korrekt.

Hvis adgangskontrollerne f.eks. er for strenge, kan brugerne blive nægtet adgang til de ressourcer, de har brug for til at udføre deres opgaver, hvilket kan føre til frustration og nedsat produktivitet. På den anden side kan organisationen være sårbar over for sikkerhedshændelser, hvis adgangskontrollerne er for vage - hvis alle medarbejdere har adgang til alle systemer, er sikkerheden ikke lige så høj.

For at mindske denne risiko skal organisationer omhyggeligt afbalancere sikkerhedskrav med hensyn til brugeroplevelsen.

Der er grundlæggende tre faser af implementeringen:

  • Visualisering - forstå de involverede ressourcer, adgangspunkter, slutpunkter og risici.
  • Reduktion - identificere og stoppe cyberangreb og trusler. Når disse håndteres, reduceres truslen.
  • Optimering - Ved at optimere din cybersikkerhed styrker du infrastrukturen i organisationen. Dette er med til at forhindre eventuelle fremtidige cyberangreb. Med optimering forbedrer du også brugeroplevelsen og it-systemerne.

Kort sagt

Zero Trust Architecture er en sikkerhedsramme, der er designet til at reducere risici, øge produktiviteten og forbedre virksomhedens smidighed. Selv om ZTA giver mange fordele, kræver den også nøje overvejelse af kompromiser og udfordringer.

Organisationer skal omhyggeligt afbalancere sikkerhedskrav med hensyn til brugeroplevelsen og sikre, at de har ressourcerne og ekspertisen til at implementere og vedligeholde ZTA med succes.

Ved at indføre ZTA kan organisationer forbedre deres sikkerhedsniveau, forbedre brugernes produktivitet og tilfredshed og opnå en konkurrencemæssig fordel i det hurtigt skiftende forretningsmiljø af i dag.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg