Cybersikkerhed og compliance: En komplet guide

Vi har lavet en komplet guide til dig om cybersecurity compliance - eller hvordan du bedst overholder reglementer og love. Læs med og bliv klogere.

09-11-2023 - 7 minutters læsning. Under kategorien: awareness.

Cybersikkerhed og compliance: En komplet guide

Cybersikkerhed er blevet en topprioritet for organisationer i alle størrelser og brancher. Databrud, cyberangreb og krænkelser af privatlivets fred kan have alvorlige konsekvenser, ikke kun for en virksomheds omdømme, men også i form af juridiske konsekvenser og økonomiske skader. Organisationer er nødt til at fokusere på at overholde cybersikkerhedsreglementer for at mindske disse risici og stå stærkere over for det skiftende cybertrusselslandskab.

Vi tager et kig på cybersecurity compliance (el. overholdelse af cybersikkerhedsreglementer) og forklarer, hvad det er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan virksomheder kan navigere i det komplekse terræn for at beskytte deres data og holde sig på den rigtige side af loven.

Hvad er cybersecurity compliance?

Cybersecurity compliance, eller overholdelse af cybersikkerhedsreglementer på dansk, er et sæt af love, regler og standarder, som virksomheder og organisationer skal følge for at sikre deres digitale aktiver og følsomme data mod cybertrusler. Disse compliance-krav kan udføres af offentlige myndigheder, brancheorganisationer eller internationale organisationer.

De primære mål for cybersecurity compliance er som følger:

 • Databeskyttelse: Compliance-standarder har til formål at beskytte følsomme datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Dette omfatter personlige data, regnskaber, forretningshemmeligheder og andre følsomme oplysninger.

 • Mindske risici: Compliance-frameworks hjælper virksomheder med at identificere og vurdere cybersikkerhedsrisici, så de kan indføre passende sikkerhedsforanstaltninger og kontroller.

 • Bevar tilliden: Compliance fremmer tilliden mellem dig og kunder, partnere og interessenter ved at vise en forpligtelse til cybersikkerhed og databeskyttelse.

 • Undgå juridiske konsekvenser: Manglende overholdelse af cybersikkerhedskrav kan resultere i store bøder, retssager og skade på omdømmet.

Almindelige rammer for overholdelse af cybersikkerhed

Der findes flere rammer for overholdelse af cybersikkerhed, som hver især fokuserer på forskellige brancher og områder. Her er et par af de mere kendte:

 • ISO 27001: ISO 27001 er en bredt anerkendt standard for information security management systems (ISMS), der er udviklet af International Organization for Standardization (ISO). Den har en metodisk tilgang til håndtering og beskyttelse af følsomme oplysninger ved at vurdere risici og implementere sikkerhedsforanstaltninger.

 • GDPR: Den generelle databeskyttelsespolitik (GDPR) er en omfattende privatlivspolitik, der gælder for virksomheder, der behandler personoplysninger om indbyggere i Den Europæiske Union (EU). Man skal overholde strenge samtykkesystemer og databeskyttelsesforanstaltninger for ikke at bryde GDPR-lovgivningen.

 • HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) fastlægger regler for beskyttelse af privatlivets fred og sikkerhed for sundhedsoplysninger i den amerikanske sundhedssektor.

 • Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS): Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) er et sæt sikkerhedsregler for virksomheder, der håndterer kreditkortdata. Målet er at forhindre databrud og sikre sikkerheden i transaktioner ved brug af betalingskort.

 • NIST-framework for cybersikkerhed: Denne model er udviklet af National Institute of Standards and Technology (NIST) og vejleder til at forbedre en virksomheds cybersikkerhed ved at fokusere på fem grundlæggende funktioner: identificere, beskytte, opdage, reagere og gendanne.

 • SOC 2: Service Organization Control (SOC) 2 er en revisionsstandard, der er skabt til organisationer, der er involveret i teknologi og cloud computing. Den analyserer sikkerhedskontrol, tilgængelighed, behandlingsintegritet, fortrolighed og privatliv.

Hvorfor cybersikkerhedsoverholdelse er vigtig

Nogle vil måske spørge hvorfor cybersecurity compliance overhovedet betyder noget? Først og fremmest hjælper compliance virksomheder med at beskytte følsomme oplysninger - både deres egne og kundernes, men det reducerer også risikoen for databrud og uautoriseret adgang. Når du overholder cybersikkerhedsregler og -bestemmelser, opbygger du desuden tillid hos samarbejdspartnere og kunder, hvilket hjælper jer til at være en troværdig virksomhed.

Hvis du ikke overholder de relevante regler, kan det føre til ret alvorlige juridiske konsekvenser for organisationen. Det kan både omfatte store bøder og endda retssager.

Du kan desuden bruge compliance af regler som en målestok i forretningskonkurrencen. Hvis en kunde skal vælge mellem forskellige organisationer, og de ser en, der overholder reglerne, og de andre ikke gør - gæt så, hvilken de vil vælge? Den, der overholder reglerne.

Find rundt i compliance

Det kan være en vanskelig og tidskrævende proces at få og holde styr på cybersecurity compliance. Her er nogle tips, der kan hjælpe organisationer med effektivt at håndtere og navigere rundt i compliance-landskabet:

 • Relevante regler: Find ud af, hvilke regler og standarder, der er relevante for din organisation. Dette kan variere afhængigt af din branche, placering og datatype, som du behandler og håndterer.

 • Awareness-træning: Uddan alle medarbejdere i best practices for cybersikkerhed og deres rolle i at sikre overholdelse. Menneskelige fejl er den mest almindelige årsag til sikkerhedsbrud.

 • Gennemfør en risikovurdering: Foretag en grundig risikovurdering i din organisation for at identificere potentielle cybersikkerhedsrisici og sårbarheder. Dette vil hjælpe dig med at prioritere dit fokus i dit compliance-arbejde.

 • Lav en plan: Udvikl en omfattende compliance-plan, der skitserer de politikker, procedurer og kontroller, der er nødvendige for at opfylde kravene i de relevante forordninger. Denne plan bør også udpege de personer eller teams, der skal stå for compliance-styringen.

 • Implementér sikkerhedskontroller: Integrér sikkerhedskontroller og -foranstaltninger, der er i overensstemmelse med compliance-standarder. Nogle af disse kan omfatte netværkssikkerhed, adgangsbegrænsninger, kryptering og awareness-træning for medarbejderne.

 • Regelmæssig overvågning og revision: Overvåg og revidér dine cybersikkerhedsaktiviteter regelmæssigt for at sikre kontinuerlig compliance. Regelmæssige evalueringer kan være nyttige til at identificere og afbøde risici og problemer med manglende compliance.

 • Dokumentation og rapportering: Opbevar en detaljeret oversigt over dine compliance-initiativer, herunder politikker, processer og revisionsresultater. Vær klar til at bevise, at I overholder reglerne, hvis I bliver bedt om det.

 • Incident response plan: Udvikl en solid incident response plan, der skitserer de foranstaltninger, du vil træffe i tilfælde af en cybersikkerhedshændelse. Det er et lovkrav i mange organisationer og lande, at man kan indberette overtrædelser til tiden.

 • Tredjepartsvurderinger: Hvis du eller din virksomhed er afhængig af tredjepartsleverandører eller serviceudbydere, så sørg for, at de også overholder de relevante regler. Det er især vigtigt, når man har med følsomme data at gøre.

 • Tilpas og udvikl dig: Cybersikkerhedslandskabet ændrer sig hele tiden. Hold dig ajour med aktuelle og nye risici samt ændringer i compliance-reglerne, og vær parat til at foretage justeringer i din compliance-plan efter behov.

Udfordringer og almindelige faldgruber

Selvom cybersecurity compliance er afgørende, kommer det også med sit eget sæt af udfordringer og mulige faldgruber.

Compliance-kravene kan være svære at forstå og varierer fra branche til branche og fra område til område. De kan desuden kræve mange ressourcer, både i form af tid og penge. Mindre organisationer kan have svært ved at allokere disse ressourcer korrekt.

Efterhånden som teknologien udvikler sig, kan regler og compliance-standarder have svært ved at følge med udviklingen. Organisationer skal regelmæssigt opdatere deres cybersikkerhedsforanstaltninger for at forblive compliant.

Når medarbejderne er uopmærksomme eller mangler awareness inden for cybersikkerhed, kan det føre til overtrædelser af compliance-reglerne. Det er derfor, at omfattende trænings- og uddannelsesinitiativer er afgørende for en god cybersikkerhed. Det er ikke kun vigtigt, at medarbejderne er opmærksomme og overholder reglerne; tredjepartsleverandørerne skal også overholde reglerne. Dette er dog svært at styre og kontrollere - her skal man kende tredjeparten rigtig godt og stole på, at de overholder reglementerne. Deres metoder og handlemåder kan have en direkte indflydelse på din egen compliance-indsats - både negativt og positivt.

Den kritiske element

I en tid, hvor data er mere værdifulde end nogensinde, er overholdelse af cybersikkerheden ikke bare en juridisk nødvendighed, men også et kritisk komponent for at bevare kundernes tillid og beskytte en organisations omdømme. Det kan være svært at navigere i den komplicerede verden af cybersecurity compliance, men det er muligt med det rette mindset og de rette ressourcer.

Organisationer skal være proaktive i forhold til at identificere relevante krav, etablere sikkerhedskontroller og konstant overvåge deres compliance-aktiviteter. Husk, at compliance er en løbende forpligtelse til at bevare følsomme data og håndtere cybersikkerhedstrusler i en dynamisk digital verden.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg