IRM: Håndtering af cyberhændelser

Vi bliver mere afhængig af teknologi, hvilket betyder at cybertruslen bliver endnu større. Her gennemgår vi IRM og hvordan det kan klæde jer ordentligt på.

20-06-2023 - 5 minutters læsning. Under kategorien: awareness.

IRM: Håndtering af cyberhændelser

I vores digitale tidsalder er virksomheder og organisationer i stigende grad afhængige af teknologi og data for at kunne fungere og levere tjenester. Men med de stigende cybertrusler, såsom hacking, malware og phishing, er risikoen for databrud og cyberangreb også øget. Derfor er awareness-træning et af de bedste måder, hvorpå en virksomhed kan styrke sit forsvar mod cyberkriminalitet.

Incident Response & Management (IRM)

Incident Response and Management (IRM) er blevet et vigtigt aspekt af cybersikkerhed, der sigter mod hurtigt at identificere og afbøde virkningerne af sikkerhedshændelser, minimere skader og reducere risikoen for fremtidige hændelser. At have regler og fokus på din sikkerhed hjælper dig med at bekæmpe den cyberkriminalitet, der er i konstant udvikling.

Målet med IRM er at identificere og opdage enhver cybertrussel, der potentielt kan skade din virksomhed. Desuden skal man også få situationen under kontrol og begrænse skaden så meget som muligt, så man ikke mister vigtige og fortrolige oplysninger.

Ofte indeholder en IRM procedurer for, hvordan man håndterer potentielle cybertrusler - og hvordan man skal agere, hvis og når man bliver offer for et cyberangreb. Denne incident response plan skal være udførlig og tydelig for alle, så der ikke er nogen tvivl om, hvordan man skal reagere på et cyberangreb. Den bør desuden også indeholde oplysninger om, hvem der er ansvarlig for hvad, og hvem man skal kontakte i tilfælde af et cyberangreb.

Den succesfulde IRM

Det kan være lidt uoverskueligt at lave en grundig incident response-plan og administrere den, så nedenfor fremhæver vi de vigtigste aspekter af IRM:

  • Forberedelse: Proaktiv udarbejdelse af en IRM-plan, klarlægning af roller og ansvar, samt test og træning af beredskabet.
  • Opdagelse: Overvågning af netværk, systemer og programmer for potentielle sikkerhedshændelser. Her kan man få hjælp af forskellige værktøjer og teknikker, såsom intrusion detection systems, security information and event management (SIEM) og trusselsinformationer.
  • Analyse: Undersøge hændelsen, indsamle beviser og bestemme omfanget og hvilken påvirkning angrebet har på virksomheden.
  • Inddæmning: Man isolerer de berørte systemer, stopper hackerens adgang og forhindrer yderligere skade.
  • Udryddelse: Fjerne hackerens adgang til systemerne og fjerne malware eller anden ondsindet kode, de har installeret.
  • Genopretning: Genoprettelsen af normal drift, analyserer hændelsen for at lære af den og forbedre IRM-planen.

Balancér elementerne i IRM

Hvis du vil have en effektiv IRM, kræver det, at du balancerer forskellige elementer, når du bruger den. For eksempel er hastighed afgørende, når man skal opdage og reagere på sikkerhedshændelser for at minimere skader og forhindre tab af data. Men du skal altid være forsigtig, når du arbejder hurtigt, da det også kan føre til fejl. Det kan føre til fejl som:

  • Fejldiagnosticering af hændelsen
  • Man kan overse kritiske beviser
  • For tidlig genoprettelse af normal drift, før man har sikret sig, at angriberen ikke længere er til stede.

Et andet element, man skal huske, når man beskæftiger sig med IRM, er inddæmning og udryddelse. Mens inddæmning er afgørende for at forhindre yderligere skade, kan det også begrænse undersøgelsens omfang og forhindre, at angriberen identificeres og fjernes.

Udryddelse kan på den anden side kræve en betydelig indsats og ressourcer, såsom scanning og rensning af alle berørte systemer, hvilket kan påvirke den normale drift og forårsage nedetid for alle i organisationen og ikke kun de berørte enheder og brugere.

Den evigt udviklende cyberverden

Som med meget anden cybersikkerhed står IRM også over for flere udfordringer, såsom cybertruslernes evige udvikling, den stigende kompleksitet i IT-miljøer og manglen på dygtige cybersikkerhedsfolk.

Derfor skal virksomheder og organisationer hele tiden tilpasse og opdatere deres IRM-planer og investere i uddannelse og ansættelse af kvalificeret personale, fordi medarbejderen er det vigtigste mål for hackere. Derfor er awareness-træning endnu engang vigtigt at nævne. Det har nemlig medarbejderen i fokus.

En anden vigtig faktor i IRM er at overveje, hvilken indvirkning sikkerhedshændelser har på forskellige interessenter, såsom kunder, medarbejdere, partnere og investorer. For eksempel kan et databrud resultere i tab af følsomme kundeoplysninger, hvilket naturligvis fører til skade på organisationens omdømme og potentielle juridiske og lovgivningsmæssige konsekvenser. Med andre ord er et sikkerhedsbrud fatalt for mange virksomheder. Selvfølgelig kommer mange virksomheder ud på den anden side af cyberangrebet, men de får et par pletter på deres omdømme.

Transparent kommunikation

For at afbøde konsekvenserne skal virksomheder og organisationer kommunikere transparent og hurtigt med de berørte parter, tilbyde identitetsbeskyttelse og økonomisk overvågning, og implementere foranstaltninger for at forhindre lignende hændelser i fremtiden. Hvis man ikke tager højde for konsekvenserne, kan det føre til langsigtede skader på organisationens omdømme og økonomiske status.

Incident Response and Management er et afgørende aspekt af cybersikkerhed, der kræver effektiv planlægning, opsporing og reaktion på truslen. Effektiv IRM kræver afvejning af flere kompromiser og udfordringer, såsom hastighed vs. nøjagtighed, inddæmning vs. udryddelse og tilpasning til skiftende trusler og IT-miljøer.

Desuden er det vigtigt at tage højde for sikkerhedshændelsers indvirkning på kunder og samarbejdspartnere, for at afbøde skader på organisationens omdømme og økonomiske status. Ved at investere i IRM kan virksomheder og organisationer minimere risikoen for cybertrusler og beskytte deres kunders og samarbejdspartneres interesser. Ved at have IRM beskytter du medarbejderne i din organisation såvel som kunderne. Hændelsesplanen hjælper dig med at bekæmpe hackere og deres vej ind til dine systemer og værdifulde data, så alle kan forblive beskyttet mod cybertruslen.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg