Beskyt din data med DLP

Data Loss Prevention bør være en del af enhver virksomheds sikkerhedsprotokoller - vi ser nærmere på hvad det er her.

24-08-2023 - 6 minutters læsning. Under kategorien: tips.

Beskyt din data med DLP

Data er kommet øverst på listen over de mest værdifulde aktiver for organisationer, offentlige institutioner og privatpersoner. Tab af vigtige data kan have alvorlige konsekvenser, herunder økonomiske tab, forringet omdømmet og endda juridiske konsekvenser - uanset om det drejer sig om fortrolige kundeoplysninger eller -ejendomme.

Flere og flere organisationer ser vigtigheden af at indføre stærke data loss prevention (DLP)-politikker for at beskytte deres data fordi cybertruslen og truslen for databrud er stigende.

Vi udforsker DLP-verdenen og ser på, hvad det er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan virksomheder kan anvende DLP-foranstaltninger til at reducere risici og opretholde data- og cybersikkerhed.

Hvad er Data Loss Prevention (DLP)?

Data Loss Prevention (DLP) er en gruppe af sikkerhedskontroller og teknologier, der skal lokalisere, holde styr på og forhindre tab, tyveri eller læk af følsomme data.

DLP's hovedformål er at stoppe lækager af følsomme data og databrud både inden for og uden for en organisations mure. DLP-værktøjer kan implementeres på flere niveauer, herunder:

  • Netværk
  • End points
  • Cloud-niveauer

Alle former for DLP-værktøjer - uanset hvilket niveau der bliver brugt, kan bruges til at opretholde sikkerhedsforanstaltninger mod potentielle datalækager.

Hvorfor DLP er vigtigt for en organisation

Du tænker måske, at det siger sig selv, at DLP er vigtigt for organisationer. Vi vil dog gerne understrege de vigtigste punkter du skal huske på:

Beskyt dine følsomme data

Mange organisationer håndterer store mængder følsomme data, herunder finansielle data, kundedata og forretningshemmeligheder. DLP hjælper med at beskytte de forskellige typer data fra at ende i de forkerte hænder. Med andre ord, din virksomhed og kunder bliver beskyttet mod potentiel skade.

Compliance og juridiske forpligtelser

I betragtning af at GDPR er vedtaget i EU, har mange brancher strenge regler og lovkrav som vedrører både medarbejderes og kunders databeskyttelse og privatliv. Implementering af DLP-foranstaltninger kan hjælpe virksomheder med at overholde disse regler og undgå store bøder på grund af manglende overholdelse.

Behold det gode omdømme

Et brud på datasikkerheden kan skade en organisations omdømme alvorligt. Det kan have langvarige konsekvenser for virksomheden, herunder tab af tillid fra kunder, partnere og stakeholders. Når en virksomhed viser til kunder og samarbejdspartnere at de gør en dyd i at overholde eksempelvis GDPR, styrker de dermed deres ry og omdømme.

Sikring af cloud-miljøer

Efterhånden som flere organisationer overfører deres data til cloud-tjenester, bliver behovet for DLP i cloud-økosystemer afgørende. Dataoverførsel i cloud-lagre kan styres med DLP, og du kan derfor komme udenom at give uvedkommende mennesker adgang til jeres data.

Nøgleelementer i DLP

Et af de første og vigtigste elementer i DLP er at kortlægge de data, din organisation har. Når du kender de forskellige typer data, du håndterer i din organisation, ved du også, hvordan du skal håndtere dem bedst muligt - kategorisering af dine data er en god måde at overholde DLP-strategierne på.

DLP-løsninger overvåger løbende datastrømmen i en virksomheds netværk - det holder øje med dataadgang, -transmission og -brug. IT-afdelinger kan bl.a. bruge machine learning til at finde atypiske datatendenser, der kan tyde på databrud, så IT-afdelingen kan rette op på dem - og dermed fjerne sårbarheden.

For at forhindre tab af data i en virksomhed, anbefaler vi, at du har adgangskontrol. Adgangskontrol holder styr på, hvem der kan få adgang til specifikke data, hvilket betyder, at hver medarbejder kan få adgang til de relevante data, de arbejder med - og intet andet. Så IT kan f.eks. få adgang til alt, da de skal kunne hjælpe alle, hvis der skulle være problemer; HR kan kun få adgang til relevante filer til sagsbehandling; salg kan kun få adgang til kunde-leads osv. Alle andre data bør være krypterede - så ingen uvedkommende kan få adgang til dem.

I bør også være opmærksom på, hvordan data bevæger sig på tværs af de platforme, I bruger i virksomheden. Det gælder både jeres cloud-lagre, e-mails og webbrug; ved at implementere ekstra sikkerhedsforanstaltninger på platformene minimerer I risikoen for at ende i hackerens sigtekorn.

Brug DLP i din organisation

Nu hvor du er blevet præsenteret for de vigtigste elementer i DLP, bør du vide, hvordan du bruger dem. Nedenfor har vi samlet en liste over de vigtigste DLP-strategier, du kan implementere i din organisation:

  • Identificér og klassificér data: Identificér data og del dem ind i kategorier baseret på risikoniveauer og dataens værdi. Her kan du også se dataens bevægelse og hvordan det bliver brugt.

  • Sæt klare og tydelige politikker: Når dine DLP-politikker er klare og tydelige, bør dine medarbejdere ikke være i tvivl om sikkerheden og håndteringen af dataen. Når I har tydelige retningslinjer for, hvordan I opbevarer data, øger I altså sikkerheden. Det betyder med andre ord, at I overholder regler og forpligtelser.

  • Implementér en DLP-løsning: I kan investere i en sikker DLP-løsning, der passer til jeres behov - uanset hvilken niveau den er baseret på (netværk, endpoint, cloud), bør du tilpasse den til jeres sikkerhedskrav og -niveau.

  • Overvågning og analyse: At holde et godt overblik over jeres data er afgørende for god cybersikkerhed. Derfor bør I implementere et system, der løbende overvåger dataflow og aktiviteter i jeres netværk.

  • Adgangskontrol: Vi har allerede nævnt adgangskontrol som et af de vigtigste elementer i DLP-politikker, men når I begrænser adgangen og krypterer data, minimerer I risikoen for, at jeres data bliver kompromitteret i cyberangreb.

  • Regelmæssig revision og forbedring: Regelmæssig revision og gennemgang af jeres systemer og software giver jer en idé om potentielle sårbarheder og angrebsoverflader. På den måde kan I forbedre jeres systemer, så hackere og cyberkriminelle ikke kan få adgang til jeres data.

Afsluttende tanker

I nutidens sammenkoblede verden er forebyggelse af tab af data ikke kun et valg, men snarere et krav for virksomheder. Virksomheder i alle størrelser og sektorer skal være opmærksomme på at beskytte deres vigtigste aktiv - data. Det gælder både virksomhedsdata såvel som kundedata.

Organisationer og virksomheder bør være på forkant med cybertrusler og beskytte deres følsomme data sikkert ved at implementere en stærk DLP-strategi, sammen med en solid sikkerhedskultur og regelmæssig overvågning - husk på, at forebyggelse er nøglen til at sikre jeres data mod cyberangreb.

Menneskelige fejl er en af de største årsager til databrud. Regelmæssig awareness training om best practices for datasikkerhed kan mindske risikoen for datalækager, så I og jeres data forbliver sikre. Cybertruslen stiger med den digitaliserede verden - så vi er nødt til at være opmærksomme på de potentielle trusler, vi står over for.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg