Hvordan whistleblowing ændrer arbejdspladsen

Whistleblowing er et vigtigt redskab, der skal sikre en virksomhed - både når det gælder arbejdskultur, omdømme og økonomisk. Læs mere om det her.

21-08-2023 - 6 minutters læsning. Under kategorien: whistleblowing.

Hvordan whistleblowing ændrer arbejdspladsen

Whistleblowing har længe været set som et tveægget sværd, fyldt med trussler og vanskeligheder for både individer og virksomheder. Men vi er i øjeblikket i et paradigmeskift, hvor flere og flere virksomheder opdager værdien af whistleblowing som et effektivt værktøj til at forbedre effektivitet, tranparens og ansvarlighed.

I dette blogindlæg vil vi se på, hvordan whistleblowing, som ofte ses som en risiko, faktisk kan være en frugtbar måde for virksomheder at reducere økonomiske tab, beskytte deres omdømme og have en positiv effekt på en organisation. Vi vil se på tre eksempler, der viser, hvordan whistleblowing kan påvirke virksomheder - både på godt og ondt.

Tidlig opdagelse: En beskyttende barriere

Whistleblowing fungerer som et proaktivt “advarselssystem”, der fortæller organisationer om potentielle forseelser eller uetisk aktivitet, som ellers kunne gå stille hen uden at blive opdaget. Virksomheder får en vigtig chance for at identificere atypiske hændelser tidligt og forhindre dem i at udvikle sig til alvorlige økonomiske katastrofer ved at opfordre medarbejderne til at give udtryk for deres bekymringer.

Nogle af de vigtigste fordele ved at bruge og indføre en whistleblowerordning er følgende:

  • Forebyggelse af svindel: Whistleblowere kan være ekstremt vigtige, når det handler om at rapportere forseelser som underslæb, regnskabssvindel eller hvidvaskning af penge. Når du afværger disse typer af forseelser, kan du forhindre virksomheder i at blive ramt af store økonomiske tab.

  • Spare på omkostningerne: Tidlig involvering i sagerne og hurtig reaktion på rapporterne fra whistleblowere, kan minimere omkostningerne til undersøgelser, juridiske uoverensstemmelser og damage control. Omkostningerne ved at etablere effektive procedurer til at beskytte whistleblowere kan hurtigt blive opvejet af de potentielle besparelser i forbindelse med whistleblowing - og ikke mindst den forebyggende effekt, det har på en virksomhed.

  • Forbedret risikostyring: Whistleblowing giver virksomheder indsigt i potentielle operationelle og compliance problemer, hvilket hjælper dem med at rette op på svagheder og undgå forseelser i fremtiden.

Et skjold for overholdelse af lovgivningen

Reglerne bliver strengere, og virksomhederne bliver holdt op på højere standarder for etisk adfærd i nutidens forretningslandskab. Whistleblowing kan derfor være det første forsvar når det kommer til de juridiske konsekvenser, hvis en virksomhed ikke overholder reglementer og love - det kan være et proaktivt element, der mindsker skaden en forseelse kan have på en virksomhed.

En af de ting, whistleblowing kan gøre for virksomheder, er at identificere og korrigere lovovertrædelser på et tidligt tidspunkt, hvilket mindsker risikoen for bøder, sanktioner og forringet omdømme, som alle er konsekvenser af overtrædelser af regler og love - både på internt niveau, men også statsligt.

En anden fordel ved whistleblowing er, at organisationer kan vise deres forpligtelse over for moralske værdier ved at reagere hurtigt og effektivt på beskyldninger om dårlig opførsel. Denne proaktive foranstaltning kan bruges som et forsvar mod fremtidige juridiske krav og retssager.

Endelig kan en virksomheds omdømme blive alvorligt skadet af juridiske konflikter og overtrædelser af reglerne. Whistleblowing hjælper derfor virksomheder med at løse problemer, før de bliver kendt af offentligheden, og beskytter dermed deres omdømme og integritet.

En transparent arbejdskultur

Organisationer, der ser whistleblowing som et positivt og konstruktivt værktøj, gennemgår normalt deres interne procedurer for at fremme ansvarlighed, åbenhed og løbende forbedring af arbejdsmiljøet - alt sammen noget, der øger transparensen og tilliden i en virksomhed.

Så hvis vi ser nærmere på, hvordan transparens kan have en positiv indflydelse på arbejdspladsen, kan vi se nærmere på følgende tre aspekter:

  • Whistleblowing-rapporter fremhæver ofte ineffektivitet eller problemer med organisatoriske processer. Virksomheder kan strømline processer, forbedre medarbejdernes engagement og øge den generelle produktivitet ved at implementere whistleblower-ordninger og overholde reglementer.

  • Virksomheder, der hurtigt og effektivt håndterer whistleblower-klager, viser etisk lederskab og en dedikation til at opretholde de højeste standarder for arbejdsadfærd. Det vil hjælpe organisationens omdømme - både når det gælder medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

  • En stærk whistleblower-beskyttelsesmekanisme gør det tydeligt for medarbejderne, at deres velfærd og bekymringer bliver taget alvorligt. Øget moral, tillid og loyalitet fremmes som følge af whistleblowing, og det forbedrer produktiviteten og den generelle tilfredshed blandt medarbejdere.

Gør whistleblowing til en mulighed

Flere virksomheder har udnyttet de potentielle fordele ved whistleblowing og forvandlet det fra en opfattet risiko til en mulighed for positiv forandring. Nedenfor har vi tre eksempler på, hvordan whistleblowing har ændret virksomheders fremtid - på godt og ondt:

Enrons wake-up call: Hvis vi ser på det amerikanske arbejdsmarked, bidrog en ukontrolleret regnskabssvindel til energiselskabet, Enron, konkurs i 2001. Sagen førte til flere nye regler på det amerikanske virksomhedsmarked, såsom Sarbanes-Oxley Act, der bakker op om whistleblowers og forbedrer gennemsigtigheden inden for den finansielle rapportering af sager.

Wells Fargo-sagen: Et andet eksempel fra USA, hvor whistleblowing spillede en afgørende rolle, var da en whistleblower hjalp med at afsløre skandalen med uautoriserede konti hos Wells Fargo, hvilket førte til en række reformer og ændringer i ledelsen. Hændelsen understregede, hvor afgørende whistleblower-ordninger er for at opretholde organisatorisk integritet.

Teslas fokus på sikkerhed: Til sidst kan vi tage et kig på det amerikanske bilfirma Tesla. De har indført flere proaktive tiltag på baggrund af de bekymringer, som whistleblowere har rejst. Disse bekymringer drejede sig om den generelle sikkerhed på arbejdspladsen - efter disse beskyldninger har virksomheden forbedret sine sikkerhedsprocedurer, hvilket i sidste ende har ført til bedre sikkerhed og trivsel for sine medarbejdere.

Whistleblowing i organisationer

Whistleblowings omdømme ændrer sig markant, efterhånden som organisationer bliver mere bevidste om de mulige fordele, der er ved fænomenet. Det, der engang blev betragtet som en risikofyldt og problemfyldt aktivitet, er nu set som et vigtigt redskab til tidlig opdagelse af forseelser, forebyggelse af juridiske konsekvenser og fremskreden ansvarlighed og transparens i en virksomhed.

Når virksomheder vælger at se whistleblowing som en mulighed snarere end et redskab til udnyttelse, som Wells Fargo og Tesla gjorde, og som følge af Enron-sagen, kan det have en fundamental indflydelse på virksomheden.

Ved at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig frie til at udtrykke bekymringer uden frygt for repressalier, kan organisationer få betydelig indsigt, der i sidste ende kan forbedre etisk lederskab, fremme effektivitet og beskytte - og endda forbedre - virksomhedens omdømme.

Whistleblowing er et afgørende værktøj i jagten på organisatorisk succes og bæredygtighed, da det bliver mere og mere tydeligt - i takt med at forretningslandskabet ændrer sig - at fordelene ved whistleblowing overstiger risiciene.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg