Hvorfor CTI er vigtigt at implementere

Cyber Threat Intelligence er et vigtigt element i enhver virksomhed. Her se vi på hvad CTI indebærer, og hvordan man implementerer det i virksomheden.

22-05-2023 - 5 minutters læsning. Under kategorien: awareness.

Hvorfor CTI er vigtigt at implementere

I dagens digitale tidsalder er Cyber Threat Intelligence (CTI) blevet et vigtigt aspekt af moderne forretningsaktiviteter. CTI refererer til indsamling, analyse og formidling af oplysninger om potentielle trusler og angreb på en organisations IT-infrastruktur. Disse oplysninger er afgørende for at mindske potentielle risici og beskytte mod cybertrusler. I denne artikel vil vi diskutere de vigtigste faktorer, der påvirker CTI, proaktive sikkerhedsforanstaltninger, kompromiser og udfordringer i forbindelse med CTI samt vigtigheden af at overveje CTI's indvirkning.

Nøglefaktorer, der påvirker Cyber Threat Intelligence

CTI er et afgørende element i enhver organisations cyberforsvar - ved at vide, hvilke cybertrusler de enkelte afdelinger står over for, kan det være meget nemmere at forhindre cyberangreb i at finde sted.

Det, du kan se på for at forbedre din CTI, er følgende:

  • Trusselsaktører: Forståelse af de forskellige trusselsaktører er afgørende for at skabe en omfattende CTI-strategi. Trusselsaktører kan omfatte nationalstater, organiserede kriminelle grupper eller enkeltpersoner. Hver af disse aktører har forskellige motivationer og angrebsmetoder, som kan være med til at påvirke en organisations sikkerhedsforanstaltninger. Ved at vide, hvad hver enkelt trusselsaktør er motiveret af, kan du forbedre og justere dit cyberforsvar, så du undgår et angreb.

  • CTI-kilder: Kilderne til CTI kan variere fra open source intelligence (OSINT) til closed source intelligence (CSINT). OSINT er oplysninger, der er offentligt tilgængelige, mens CSINT er efterretninger, der er indsamlet fra klassificerede eller begrænsede kilder.

  • CTI-platforme: De værktøjer og platforme, der anvendes til at indsamle, analysere og formidle CTI, kan også påvirke en organisations CTI-strategi. Disse platforme kan spænde fra simple trusselstråde til mere avancerede platforme, der integrerer flere datakilder.

Proaktive sikkerhedsforanstaltninger

CTI er en proaktiv tilgang til cybersikkerhed; ved at være proaktiv sikrer, at man er et skridt foran hackeren. Hvis du ved hvor og hvordan hackerne infiltrerer dine systemer, kan du lappe hullerne og indgangspunkterne - både i softwaren, men også ved at uddanne dine medarbejdere med awareness training.

Nedenfor har vi listet nogle af de væsentlige proaktive sikkerhedsforanstaltninger, som din organisation kan indføre i jeres cybersikkerhed:

  • Implementering af en stærk CTI: En vurdering af sikkerhedsniveauet er vigtig for din organisation, fordi det i bund og grund er en vurdering af din software og dine cybersikkerhedsinitiativer. En stærk CTI omfatter implementering af best practices for netværkssikkerhed, f.eks. sikre konfigurationer, firewalls og adgangskontrol.

  • Awareness-træning: Uddannelses- og træningsprogrammer for medarbejderne er afgørende for at forhindre interne trusler, phishing-angreb og andre former for social engineering. Gennem awareness-træning får hver enkelt medarbejder et indblik i hackerens verden og lærer deres metoder til at narre folk til at klikke på en phishing-mail.

  • Overblik over sårbarheder: Organisationer skal proaktivt identificere og afhjælpe sårbarheder i deres it-infrastruktur for at forhindre potentielle farer. Når du ved, hvilke sårbarheder der er i din software (og hvordan medarbejderne reagerer på phishing), kan du rette op på dem for at styrke din cybersikkerhed.

Afvejninger og udfordringer

En af de største udfordringer inden for CTI er at balancere behovet for proaktive foranstaltninger med de potentielle omkostninger og konsekvenser for forretningsdriften. En organisation skal beslutte, hvor vigtig cybersikkerheden er - og naturligvis hvor mange økonomiske midler den ønsker at bruge på den.

Derudover skal organisationer afveje fordelene ved at bruge avancerede CTI-platforme mod omkostningerne til investering og vedligeholdelse. Det er dog vigtigt at bemærke, at hackerangreb kan have store omkostninger for en organisation, hvis hackeren er dygtig nok. Det er ofte en bedre investering at uddanne medarbejderne i cybersikkerhed gennem awareness-træning, samt opdatering af software osv., end ikke at gøre det.

En udfordring ved CTI er, at det kan skabe en falsk følelse af sikkerhed, da organisationer kan ende med at stole for meget på de oplysninger, der gives om sikkerheden i softwaren, og dermed forsømme andre sikkerhedsforanstaltninger. Dette bør naturligvis undgås.

En anden udfordring kan også være den hastighed, hvormed cybertrusler udvikler sig, hvilket kan gøre det svært for organisationer at holde sig ajour med de nyeste trusler og sårbarheder. Derfor bør alle organisationer og deres IT-afdelinger have opdateret software og hardware. Tjenesteudbydere kender til de nyeste trusler, så din software er så opdateret som muligt - hvis du selv opdaterer den selvfølgelig.

Vigtigheden af at tage hensyn til konsekvenserne

Når organisationer implementerer CTI-foranstaltninger, skal de overveje den potentielle indvirkning på forretningsdriften, herunder omkostningerne til implementering, vedligeholdelse og potentielle afbrydelser. I stedet for at se det som et dyrt engangsinitiativ, kan det være en fordel for en organisation at opfatte CTI-foranstaltningerne som en langtidsinvestering for organisationen såvel som for medarbejderne.

Desuden skal organisationer også overveje de etiske konsekvenser af indsamling og brug af CTI, f.eks. beskyttelse af den enkeltes ret til privatlivets fred. GDPR og privatlivspolitikker bliver afgørende, når man håndterer følsomme personoplysninger - alle medarbejdere har ret til privatlivets fred, og det samme har dine kunder. Den personlige integritet og retten hertil er af største betydning.

CTI er et kritisk aspekt af moderne cybersikkerhed. Organisationer skal være opmærksom og proaktive i deres tilgang til CTI og bruge en række forskellige kilder og platforme for at sikre, at de er tilstrækkeligt beskyttet mod potentielle trusler.

En afvejning af de kompromiser og udfordringer, der er forbundet med CTI, kræver nøje overvejelse af den potentielle indvirkning på forretningsaktiviteterne og etiske overvejelser. Ved at gennemføre en omfattende CTI-strategi kan organisationer beskytte sig mod potentielle cybertrusler og minimere risikoen for databrud og andre cybersikkerhedshændelser.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg