Netværkssikkerhed: En top 10 over best practices

Netværkssikkerhed er vigtigere end noget andet lige nu - derfor har vi lavet en top 10 over best practices her.

15-05-2023 - 5 minutters læsning. Under kategorien: awareness.

Netværkssikkerhed: En top 10 over best practices

I dagens digitale tidsalder er netværkssikkerhed af største betydning for enhver organisation, der opererer på nettet. Med den stigende trussel om cyberangreb og databrud er det vigtigt at implementere stærk sikkerhedspraksis for at beskytte følsomme oplysninger og systemer mod uautoriseret adgang. I denne artikel vil vi diskutere de 10 best practices for netværkssikkerhed, som kan hjælpe organisationer med at forebygge, opdage og overvåge uautoriseret adgang.

Udarbejd en omfattende netværkssikkerhedspolitik

Det første skridt i retning mod en effektiv netværkssikkerhed er at udvikle en omfattende sikkerhedspolitik, der definerer regler og retningslinjer for adgang til og brug af netværksressourcer. En netværkssikkerhedspolitik bør indeholde retningslinjer for passwordstyring, adgangskontrol og databeskyttelse, så du og din virksomhed står stærkere over for cybertruslen.

Implementér netværkssegmentering

Netværkssegmentering er en proces der er med til at opdele et netværk i mindre “undernetværk” eller segmenter - disse kan administreres og sikres uafhængigt af hinanden. Denne tilgang begrænser virkningen af et sikkerhedsbrud og reducerer risikoen for uautoriseret adgang.

Brug stærke adgangskoder

Adgangskoder er den første forsvarslinje til at forhindre, at hackere får adgang til netværksressourcer. Ved at bruge stærke, komplekse adgangskoder, der er vanskelige at knække, kan risikoen for et sikkerhedsbrud reduceres betydeligt. Når du bruger stærke adgangskoder, sikrer du dine filer og data - de bør derfor skiftes regelmæssigt og ikke deles. Et trick til bedre passwordsikkerhed er at bruge en password manager, der administrerer dine passwords og laver unikke og stærke passwords for dig.

Udfør regelmæssige sikkerhedsrevisioner

Regelmæssige sikkerhedsrevisioner kan være med til at identificere sårbarheder og svagheder i netværkets sikkerhedssystem. Når din organisation har en ordentlig kontrol af dine sikkerhedsrevisioner, holder du dig opdateret om de nyeste trusler og sårbarheder, der findes i dine systemer. Du sikrer desuden, at du overholder branchens reglementer.

Implementer netværksadgangskontroller

Netværksadgangskontrol, såsom firewalls og sikring af systemer, kan hjælpe med at forhindre uautoriseret adgang og opdage potentielle sikkerhedsbrud. Disse kontroller bør opdateres regelmæssigt for at sikre, at de er effektive mod de nyeste trusler - det indebærer, at det bliver sværere for hackere at få adgang til dine data og systemer.

Brug kryptering

Kryptering er en proces, hvor oplysninger krypteres for at forhindre uautoriseret adgang. Kryptering kan bruges til at beskytte følsomme data under overførsel eller når du opbevarer dem, f.eks. kreditkortnumre, CPR-numre og andre personlige oplysninger. Når dine data er krypteret, sikrer du, at kun de nødvendige personer kan læse og få adgang til dem. Du gør dermed hackerprocessen meget sværere for de IT-kriminelle.

Implementer flerfaktor-godkendelse

Flerfaktor-godkendelse (MFA) er en sikkerhedstilgang, der kræver, at brugerne skal angive flere typer identifikation, før de kan få adgang til netværksressourcer. Denne tilgang kan reducere risikoen for at uvedkommende får adgang, da den kræver mere end blot en adgangskode for at få adgang. Det bliver mere vanskeligt for hackere at infiltrere dine systemer og konti, hvis du bruger MFA - de skal bruge en masse forskellige data for at få MFA-meddelelsen. Det kan f.eks. være adgang til din e-mail, din telefon eller en ekstern app på din telefon.

Brug awareness-træning

Awareness-træning kan hjælpe din organisation med at fokusere på vigtigheden af netværkssikkerhed og reducere risikoen for menneskelige fejl, hvilket er en væsentlig måde at undgå sikkerhedsbrud på. Ved at gennemgå awareness-træning, bliver medarbejderne trænet i sikkerhedspolitikker, sikkerhed omkring adgangskoder, samt hvordan de kan spotte og rapportere phishing og andre cybertrusler.

Hav grundige beredskabsplaner

En plan for hvordan I skal reagere på hændelser, beskriver de skridt der skal tages, i tilfælde af et brud på sikkerheden eller en anden form for brud på sikkerheden. Når du ved, hvordan du skal handle i tilfælde af f.eks. et databrud, kan du minimere den skade, som cyberangrebet kan forårsage. Planen bør omfatte procedurer for når I opdager et brud, og hvordan I inddæmmer et sikkerhedsbrud, underretning af berørte parter og genoprettelse af systemer.

Regelmæssig sikkerhedskopiering af data

Regelmæssig sikkerhedskopiering af data kan hjælpe organisationer med at komme hurtigt på fode igen i tilfælde af et sikkerhedsbrud eller tab af data. Sikkerhedskopier bør udføres regelmæssigt og opbevares på et sikkert sted, helst uden for stedet, så de ikke bliver kompromitteret. Hvis din organisation skulle være offer for f.eks. et ransomware-angreb, har du alle data gemt eksternt, så truslen om at miste dataene er stærkt minimeret med sikkerhedskopier.

Når man følger disse best practices for netværkssikkerhed, kan man reducere risikoen for et sikkerhedsbrud betydeligt. Dog er det vigtigt at være klar over hvilke kompromisser der er involveret - man skal overveje hvilke elementer, der er vigtige for hver enkelt virksomhed. Hvis der f.eks. implementeres for mange sikkerhedskontroller, kan det sænke netværkets ydeevne, mens for få kontroller kan øge risikoen for cyberangreb. Det er også vigtigt at tage hensyn til brugeroplevelsen, når du beslutter, hvilke sikkerhedsforanstaltninger du skal implementere. Hav netværkssikkerheden og dine medarbejdere i tankerne.

Afsluttende bemærkninger

Afslutningsvis kan man sige, at netværkssikkerhed er et kritisk aspekt af enhver organisations digitale aktiviteter. Implementering af disse 10 best practices for netværkssikkerhed kan hjælpe med at forebygge, opdage og overvåge uautoriseret adgang, reducere risikoen for sikkerhedsbrud og sikre overholdelse af reglementer. Ved at finde en balance mellem sikkerhed, brugervenlighed og brugeroplevelse kan organisationer opnå en effektiv netværkssikkerhed, der beskytter deres aktiver og omdømme, samt deres kunder.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg