Principle of least privilege: Hold styr på dataen

Principle of least privilege skal kontrollere hvem der har adgang til hvad, og på den måde begrænse og minimere risikoen for cyberangreb.

22-08-2023 - 5 minutters læsning. Under kategorien: hacking.

Principle of least privilege: Hold styr på dataen

I det stadigt skiftende landskab af cybersikkerhed er der ét princip, der står stærkt som vogter af data og systemer: Princippet om mindste privilegium, eller, principle of least privilege (POLP). Denne idé fungerer som fundamentet i sikre digitale miljøer; ved at sikre, at kun de mest nødvendige adgangsrettigheder og tilladelser gives til bestemte personer, kan man minimere angrebsoverfladen.

Organisationer kan skabe et stærkt forsvar mod cyberangreb, reducere potentielle brud og beskytte følsomme oplysninger ved at overholde POLP.

Vi ser nærmere på principle of least privilege, hvordan det kan blive brugt i virksomheder og hvilke fordele det har inden for cybersikkerhed.

Forståelse af princippet om mindste privilegium

Vi har allerede et blogindlæg om privilegie-princippet, men vi synes, det er på tide, at vi dykker ned i en verden af princippet om mindst privilegium. Det grundlæggende i least privilege-princippet er, at parter kun skal have den mængde adgang, der kræves for at udføre deres tilsigtede opgaver - og ikke mere end det. I dette tilfælde refererer "parter" til enten medarbejdere, programmer eller software.

Dette princip lægger vægt på begreberne "need-to-know" og "need-to-do", uanset om det drejer sig om en bruger, et program eller en systemproces. Med andre ord bør personer eller processer kun have adgang til de oplysninger og ressourcer, der er nødvendige for at udføre deres opgaver, ansvar og job.

Adgangskontrol, rettigheder og privilegier skal undersøges nøje på tværs af organisationens digitale økosystem, før man kan implementere POLP. Det handler om at finde den rette balance mellem funktionalitet og sikkerhed, så man sikrer, at opgaverne kan udføres effektivt, mens risikoen for uautoriserede adgang bliver begrænset og ondsindede handlinger bliver forhindret.

Fordele ved POLP

Nu hvor vi ved, hvad princippet om mindste privilegium indebærer, kan vi se nærmere på nogle af de fordele, der er ved POLP:

  • Begrænset angrebsflade: På grund af POLP har cyberkriminelle en meget mindre angrebsflade at arbejde med. De potentielle indgangspunkter, som cyberkriminelle kan og vil udnytte, bliver minimeret, når du bruger principle of least privilege - du begrænser dermed adgangstilladelsen til de vigtigste data. Omfanget af skaden begrænses, selv hvis en del af jeres systemer bliver kompromitteret - det begrænser, med andre ord, risikoen for at miste data i et datalæk.

  • Minimering af interne trusler: Interne trusler, hvad enten de er bevidste eller ej, udgør en alvorlig risiko for virksomheden. Ved at forhindre selv betroet personale i at få adgang til følsomme oplysninger - ud over det, der er nødvendigt for deres job - fungerer POLP som en sikkerhedsforanstaltning og mindsker risikoen for, at interne kilder er ansvarlige for databrud.

  • Styrket databeskyttelse: Følsomme oplysninger, såsom kundedata eller forretningshemmeligheder, er beskyttet mod uautoriseret adgang. Det er især vigtigt i sektorer som sundheds- og banksektoren, hvor overholdelse af lovgivningen kræver strenge databeskyttelsesforanstaltninger.

  • Indskrænk sårbarheder: Programmer med begrænsede privilegier er mindre sårbare over for cyberangreb. I tilfælde af, at der bliver opdaget en sårbarhed i et softwareprogram, er den potentielle skade begrænset, så man undgår katastrofale databrud.

  • Strømlinet tjek og overvågning: Virksomheder kan mere effektivt overvåge og revidere driften, hvis de har en klar forståelse af, hvem der har adgang til hvad. Hurtig identificering af usædvanlig eller atypisk adfærd eller uautoriserede adgangsforsøg gør det muligt at reagere hurtigt, og dermed mindske skaden, der kan ske.

Implementering af POLP

Når du implementerer POLP, kan du bruge forskellige værktøjer og funktioner til at gøre opgaven lettere for dig og IT-afdelingen.

Den første ting, du skal overveje at bruge, er Role-Based Access Control (RBAC). RBAC er en effektiv funktion, der forbedrer POLP. Det handler om, at man klassificerer folk i roller og fordeler tilladelser i overensstemmelse med deres roller i virksomheden. Det forenkler adgangskontrollen og garanterer, at hver bruger kun har de privilegier, der er nødvendige for at udføre deres arbejde.

Et andet element, der skal implementeres med din POLP, er Just-In-Time Privilege (JITP). JITP er en proaktiv metode, der, når det er nødvendigt, giver midlertidig adgang og derefter fjerner adgangen for systemet eller medarbejderen, når opgaven er færdig. Denne dynamiske metode bevarer den operationelle effektivitet og reducerer samtidig hackernes mulighed for at ramme virksomheden med et cyberangreb.

Organisationer kan også vælge at whiteliste programmer de har tiltro til i stedet for at forsøge at blackliste ondsindet software. Ved at gøre dette, kan man mindske muligheden for, at ulovlig software finder vej til jeres enheder - ved kun at tillade pålidelige apps at køre, ved I hvilke programmer I har på enhederne og dermed hvilke sikre programmer, der kører.

Endelig er det vigtigt med regelmæssige evalueringer af medarbejdernes adgangsrettigheder. På den måde kan privilegierne forblive i overensstemmelse med de aktuelle roller og ansvarsområder, som hver medarbejder og program har. Ved at have de regelmæssige check-ups af adgangsrettighederne, kan man sikre, at der ikke bliver givet unødvendige adgangsrettigheder til parter, der ikke behøver rettighederne.

Et godt forsvar

Principle of least privilege skinner som et lys i det digitale forsvar, i en tid, hvor cybertrusler er stigende, og databrud kan have katastrofale konsekvenser for privatpersoner såvel som virksomheder.

Ved at huske POLP, bygger virksomheder en stærk cybersikkerhedsmur, hvor privilegier uddelegeres med omhu, og adgangsrettigheder kontrolleres ordentligt. POLP er et middel, der skal vedligeholdes, for at opretholde den hårfine balance mellem sikkerhed og funktionalitet; det er ikke en engangsforanstaltning.

I takt med at det digitale landskab ændrer sig, bliver det vigtigt at anvende principle of least privilege. Det er en proaktiv tilgang, der sikrer, at virksomheder er klar til at imødegå nye trusler og beskytte deres mest værdifulde aktiver. Evnen til at kontrollere og regulere adgang bliver et stærkt værktøj mod dem, der forsøger at drage fordel af data i en verden, hvor information er lig med magt.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg