Whistleblowing i den digitale tidsalder

Virksomheder skal være forberedt på, at medarbejdere tager whistleblowing over til de sociale medier. Læs mere om det her.

16-08-2023 - 6 minutters læsning. Under kategorien: whistleblowing.

Whistleblowing i den digitale tidsalder

Vi lever i en digital tidsalder, hvor information spreder sig hurtigere end vi regner med, og værktøjerne til at dele den er lige så let tilgængelige. Som følge heraf har whistleblowing fået en ny størrelse. Fremkomsten af onlineplatforme og sociale medier har ændret den måde, hvorpå folk kan rapportere, anmelde og afsløre forseelser i virksomheder - og det skaber både nye muligheder og udfordringer.

Vi vil undersøge, hvordan online platforme og sociale medier har ændret dynamikken i ansvarlighed, transparens og hvordan virksomheder kommunikerer, mens vi desuden ser på den enorme indflydelse whistleblowing og SoMe har i vores digitale tidsalder.

Magten ved SoMe

Whistleblowere har nu mulighed for at tale til et verdensomspændende publikum og krydse landegrænser på grund af væksten i digitale kommunikationsplatforme og sociale medier.

De traditionelle restriktioner der har været på kommunikation er virkelig blevet reduceret, hvilket også indebærer frygten for repressalier og den begrænsede adgang til “traditionelle” mediekilder. Nu kan beviser, nyheder og førstehåndsoplevelser af forseelser blive delt med det samme - det betyder, at der er en hurtig stigning i sager, som rammer offentlighedens lys.

Whistleblowere kan offentliggøre deres historie til et stort publikum på de sociale medier som X (tidligere Twitter), Facebook og LinkedIn, hvilket hurtigt sætter gang i diskussioner og debatter. Virale videoer, billeder og skriftlige rapporter om dårlig opførsel, kan tiltrække stor opmærksomhed fra offentligheden og tvinge virksomheder til at handle på rapporten om dårlig opførsel hurtigere end planlagt.

  • Whistleblowere kan også vælge at forblive anonyme på hjemmesider, hvilket beskytter dem mod potentielle repressalier. På grund af deres frygt for konsekvenser for deres personlige og professionelle liv, kan folk, der normalt ville være tilbageholdende med at rapportere forseelser, gøre det, da de kan forblive anonyme på SoMe.

Onlinefællesskaber kan gå sammen om at reagere på digital whistleblowing for at undersøge og bekræfte forseelsen. Denne "crowdsourcing", som det bliver kaldt, af information kan give mere dybdegående og præcise afsløringer af forseelser, hvilket styrker troværdigheden af whistleblowerens påstande - men det kan også presse virksomheder og i sidste ende forværre deres omdømme.

Den udfordrende del af SoMe

Selvom den digitale tidsalder har medført positive ændringer i whistleblowingpraksis, giver den også specielle udfordringer, som virksomheder skal navigere imellem - disse udfordringer er både gode og dårlige:

  • På grund af den hurtige spredning af information på sociale medier er der risiko for “informationsoverload” og deling af misinformation. Virksomheder kan have svært ved at reagere på en strøm af anklager om dårlig opførsel, hvoraf nogle kan mangle ordentlig dokumentation for beskyldningerne.

  • Selv hvis påstandene er ubegrundede eller i sidste ende viser sig at være forkerte, kan et enkelt tweet eller opslag have store negative konsekvenser for virksomheders omdømme. De sociale medier er et hektisk sted med hurtig nyhedsdeling, hvilket øger truslen mod omdømmet, som en virksomhed kan stå overfor og kræver hurtige, gennemtænkte svar.

  • Når sager opfattes som alvorlige eller moralsk uacceptable, kan whistleblowing forårsage offentlig utilfredshed og føre til repressalier. Virksomheder skal være parate til at håndtere den offentlige debat og håndtere problemer på en åben og ærlig måde.

  • Virksomheder skal finde en omhyggelig balance mellem at beskytte folks privatliv og fremme transparens. Whistleblowere kan dele private oplysninger hvilket kan medfølge konsekvenser for virksomheden og de berørte parter - og hvis de er i EU, risikerer de GDPR-bøder.

Organisatorisk reaktion og tilpasning

Da whistleblowing bevæger sig mod de sociale medieplatforme, skal organisationer vedtage forskellige strategier for at håndtere whistleblowing på den bedst mulige måde.

For det første skal proaktiv overvågning hjælpe organisationer med at overvåge og holde et overblik over deres sociale medier. Dette inkluderer at holde øje med omtaler, kommentarer og beskeder på SoMe - på den måde kan en virksomhed reagere med det samme og minimere den offentlige opmærksomhed, som sagen får.

For det andet er transparent kommunikation nøglen til at håndtere alle former for whistleblowing. Gennemsigtighed får en organisation til at virke mere ægte og troværdig - begge dele er vigtige for et godt arbejdsmiljø. Når du anerkender bekymringer, engagerer dig i undersøgelser og giver opdateringer om sagerne, udviser du interesse og ansvarlighed.

Hvis du står over for en digital krise, er det vigtigt at håndtere den ordentligt - derfor bør du have en digital krisestyringsplan. Den beskriver procedurerne for, hvordan I bør reagere på onlinebeskyldninger, hvordan I skal verificere oplysninger og håndtere omtale.

En anden ting, der er vigtig for digital whistleblowing, er, hvordan og hvornår I går i dialog med whistleblowere. Hvis det er muligt, bør I etablere kommunikation ret hurtigt med whistlebloweren, så I kan få en bedre forståelse af deres bekymringer, og hvorfor de rapporterer. Gør dette med respekt og ærlighed - så bør begge parter afslutte samtalen på en god måde.

Endelig er det afgørende at opdyrke en stærk online presence - her udtrykker I jeres etiske værdier, jeres transparens og jeres ansvar i potentielle sager. At opbygge tillid til onlinefællesskaber kan hjælpe med at afbøde den påvirkning, potentielle whistleblowing-hændelser, kan have.

Kort sagt, du skal huske:

  • Proaktiv overvågning
  • Gennemsigtig kommunikation
  • Planer for digital krisestyring
  • Gå i dialog med whistleblowere
  • Opbyg online tillid

Hånd i hånd med teknologien

Muligheden for at afsløre forseelser på verdensplan via sociale medier har ændret whistleblower-landskabet. Selvom der er mange fordele ved at bruge digitale værktøjer, skal virksomheder være klar til at håndtere de vanskeligheder, der opstår ved øjeblikkelig informationsdeling, muligheden for deling af misinformation og hurtige offentlige debatter.

Virksomheder er nødt til at tilpasse deres måde at håndtere whistleblowing på i takt med, at teknologien udvikler sig - de skal inkludere proaktiv overvågning, åben kommunikation og effektiv krisestyring i deres beredskabsplaner.

Virksomheder kan vende udfordringerne ved online whistleblowing til muligheder for udvikling og udviklet integritet ved at omfavne de muligheder, som SoMe giver os. Virksomheder kan være endnu mere transparente og blive holdt ansvarlige på grund af den højteknologiske verden.

Læs mere om whistleblowing og hvad du skal huske før du whistleblower.

Forfatter Caroline Preisler

Caroline Preisler

Caroline er copywriter for Moxso udover hendes daglige studie. Hun er i gang med sin kandidat i Engelsk og specialiserer sig i oversættelse og sprogpsykologi. Begge felter arbejder med kommunikationen mellem mennesker, og hvordan man skaber en fælles forståelse – disse elementer bliver inkorporeret i arbejdet, som hun laver her hos Moxso.

Se alle indlæg af Caroline Preisler

Lignende indlæg